UWAGA: Większość przeglądarek internetowych używa domyślnie wbudowanych wtyczek umożliwiających podgląd plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. W celu poprawnego wyświetlania interaktywnych formularzy wniosków, wymagane jest zapisanie danego wniosku na dysku lokalnym swojego komputera i otworzenie pliku bezpośrednio w programie Adobe Reader.

Pliki do pobrania

plik

1 . program priorytetowy – budynki wielorodzinne

pobierz
plik

2 . Program priorytetowy – Budynki wielorodzinne – koszty cz. 1 i 2

pobierz
plik

3 . Program priorytetowy – budynki wielorodzinne – koszty cz. 3

pobierz
plik

4 . Zał. 1 do instrukcji WoD wielorodzinne część 1 i 2 – wykaz dochodów nieopodatkowanych. Instrukcja WoD część 1 i 2

pobierz
plik

5 . Zał. 1 do instrukcji WoD wielorodzinne część 3 – klauzula wspólnota mieszkaniowa

pobierz
plik

6 . Zał. 2 do instrukcji WoD wielorodzinne część 1 i 2 – klauzula współmałżonek

pobierz
plik

7 . Zał. 3 do instrukcji WoD wielorodzinne część 1 i 2 – klauzula współwłaściciel

pobierz
plik

8 . Zał. 1 do regulaminu – wniosek o dofinansowanie wielorodzinne – część 1 i 2

pobierz
plik

9 . Zał. 1 do Regulaminu – wniosek o dofinansowanie wielorodzinne – część 3

pobierz
plik

10 . Zał. 2 do regulaminu – instrukcja do WoD wielorodzinne część 1 i 2

pobierz
plik

11 . Zał. 2 do Regulaminu – Instrukcja WoD wielorodzinne część 3

pobierz
plik

12 . Zał. 3 do regulaminu wielorodzinne – ogłoszenie o naborze

pobierz
plik

13 . Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu WFOSiGW – regulamin budynki wielorodzinne

pobierz
plik

14 . Załączniki do WoD wielorodzinne część 1 i 2 – oświadczenia

pobierz
plik

15 . Program priorytetowy pilotaż na terenie województwa zachodniopomorskiego

pobierz
plik

16 . Zał. 1 PP budynki wielorodzinne – koszty cz. 3 01.07.2021r.

pobierz
plik

17 . Zał. 1a PP Budynki wielorodzinne – koszty cz. 3 01.07.2021r..

pobierz
plik

18 . Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć – budynki wielorodzinne

pobierz
plik

19 . PP Budynki wielorodzinne – pilotaż zm. od 20.04.2022r.

pobierz
plik

20 . Zał. 1 PP Budynki wielorodzinne – koszty cz. 1 i 2 zm. od 20.04.2022r.

pobierz
plik

21 . WOP Zachodniopomorskie część 1-3

pobierz
plik

22 . Zał. 1a PP Budynki wielorodzinne – koszty cz. 3 zm. od 20.04.2022r.

pobierz
plik

23 . Wzór Protokół odbioru prac wykonawcy

pobierz
plik

24 . Instrukcja do WOP zachodniopomorskie

pobierz
plik

25 . Zachodniopomorskie -metodyka szacowania efektu ekologicznego

pobierz
plik

26 . Zał. 3 do Instrukcji WoP – Wzór zaświadczenia OSD

pobierz
plik

27 . Zał. 1 do instrukcji WoP – Szablon zestawienia

pobierz