UWAGA: Większość przeglądarek internetowych używa domyślnie wbudowanych wtyczek umożliwiających podgląd plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. W celu poprawnego wyświetlania interaktywnych formularzy wniosków, wymagane jest zapisanie danego wniosku na dysku lokalnym swojego komputera i otworzenie pliku bezpośrednio w programie Adobe Reader.

Pozostałe dokumenty stanowiące załączniki do wniosku znajdują się w zakładce https://wfos.szczecin.pl/pliki-do-pobrania

Oznakowanie programu:

Tablica Remiza wymiar tablicy 597×420 mm (A2)

Naklejka Remiza

Pliki do pobrania

plik

1 . Regulamin Remiza V 2024

pobierz
plik

2 . Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW w Szczecinie

pobierz
plik

3 . zalacznik-nr-1-zadania-termomodernizacyjne

pobierz
plik

4 . zalacznik-nr-2-ogniwa-fotowoltaiczne

pobierz
plik

5 . zalacznik-nr-3-modernizacja-oswietlenia-wewnetrznego

pobierz
plik

6 . zalacznik-nr-4

pobierz
plik

7 . zalacznik-nr-5-pompy-ciepla

pobierz
plik

8 . zalacznik-nr-6-kolektory-sloneczne

pobierz
plik

9 . Załącznik nr 7 – Plan finansowania płatności projektu

pobierz
plik

10 . Załącznik nr 8 – Harmonogram rzeczowo-finansowy

pobierz
plik

11 . Załącznik nr 9 – Oświadczenie do wniosku

pobierz
plik

12 . Naklejka Remiza

pobierz
plik

13 . Tablica Remiza (wymiar tablicy 597×420 mm (A2) )

pobierz