UWAGA: Większość przeglądarek internetowych używa domyślnie wbudowanych wtyczek umożliwiających podgląd plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. W celu poprawnego wyświetlania interaktywnych formularzy wniosków, wymagane jest zapisanie danego wniosku na dysku lokalnym swojego komputera i otworzenie pliku bezpośrednio w programie Adobe Reader.

Pliki do pobrania

plik

1 . Wniosek o dofinansowanie zadania usuwanie azbestu

pobierz
plik

2 . HRF

pobierz
plik

3 . Regulamin AZBEST 2023

pobierz
plik

4 . Oświadczenie gminy – PUA

pobierz
plik

5 . Oświadczenie gminy – KPO

pobierz
plik

6 . Oświadczenie przedsiębiorcy – KPO

pobierz