UWAGA: Większość przeglądarek internetowych używa domyślnie wbudowanych wtyczek umożliwiających podgląd plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. W celu poprawnego wyświetlania interaktywnych formularzy wniosków, wymagane jest zapisanie danego wniosku na dysku lokalnym swojego komputera i otworzenie pliku bezpośrednio w programie Adobe Reader.

Pliki do pobrania

plik

1 . Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW w Szczecinie

pobierz
plik

2 . Tabela – rejonizacja wnioskodawców

pobierz
plik

3 . Regulamin naboru wniosków w trybie ciągłym na projekty z zakresu ochrony przyrody w Województwie Zachodniopomorskim

pobierz
plik

4 . Regulamin Ochrony Przyrody 2023 r.

pobierz