UWAGA: Większość przeglądarek internetowych używa domyślnie wbudowanych wtyczek umożliwiających podgląd plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. W celu poprawnego wyświetlania interaktywnych formularzy wniosków, wymagane jest zapisanie danego wniosku na dysku lokalnym swojego komputera i otworzenie pliku bezpośrednio w programie Adobe Reader.

„Wraz z wnioskiem należy dostarczyć kalkulację kosztów planowanego do zakupu sprzętu/oferta wykonawcy, na podstawie której przyjęto koszty realizacji zadania”

Pliki do pobrania

plik

1 . Oświadczenie o środkach z UE

pobierz
plik

2 . Plan finansowania

pobierz
plik

3 . Wykaz rzeczowy sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP

pobierz
plik

4 . Formularz wniosku o dofinansowanie “Mały Strażak”– Edycja VII

pobierz
plik

5 . Karta efektu ekologicznego

pobierz
plik

6 . Regulamin naboru wniosków w ramach programu “Mały Strażak” – Edycja VII

pobierz
plik

7 . Harmonogram rzeczowo-finansowy (wzór)

pobierz