'; ?> 15 Dąbskie Wieczory Filmowe - aktualności

aktualności

15 Dąbskie Wieczory Filmowe

wieczory-filmowe2.jpg

W siedzibie Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w obecności Pani Prezes Emilii Niemyt oraz Pana Andrzeja Oryl Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecin Dąbiu została podpisana umowa dotacji pod nazwą „ 15. Dąbskie Wieczory Filmowe”
Dąbskie Wieczory Filmowe w Szczecinie to jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych w regionie. Dąbskie Wieczory Filmowe uzyskały rangę jednego z najciekawszych przedsięwzięć kulturalno - filmowych Szczecina i na stałe wpisały się w jego ofertę adresowaną do mieszkańców i turystów. W ramach dotacji zostana przeprowadzone: Konkurs na spot ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych zamieszkujących na terenie województwa zachodniopomorskiego pn. „Eko – Kadr”, warsztaty ekologiczne z TOEE, spacery edukacyjne na temat ekologii. Dąbskie Wieczory Filmowe w Szczecinie, ze swoją proekologiczną specyfiką, są idealnym narzędziem do promocji zachowań z zakresu ochrony środowiska. Wartość dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie to ponad 40 tysięcy złotych.

Data publikacji 2021-08-10 10:54 Wprowadził(a) Sylwester Hendzel Ilość aktualizacji 2 Data aktualizacji 2021-08-10 11:12 Zaktualizował(a) Sylwester Hendzel