'; ?> 300 milionów złotych na regenerację środowiskową gleb - aktualności

aktualności

300 milionów złotych na regenerację środowiskową gleb

09-07-2019-wapnowanie-news.jpg

Właściciele gruntów z województwa zachodniopomorskiego mogą skorzystać ze wsparcia na regenerację zakwaszonych gleb (o pH gleby poniżej lub równym 5,5) w ramach Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie, realizowanego wspólnie przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Szczecinie. Nabór wniosków rozpocznie się 15 lipca, a budżet programu to aż 300 milionów złotych w skali kraju.

Realizacja ogólnopolskiego programu priorytetowego NFOŚiGW pn. Regeneracja środowiskowa gleb poprzez ich wapnowanie była tematem konferencji prasowej Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli również Prezesi Zarządów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Porozumienie – w imieniu WFOŚiGW w Szczecinie – podpisał Prezes Zarządu - Paweł Mirowski.

Program, w ramach którego planuje się regenerację środowiskową gleb jest dedykowany gospodarstwom rolnym do 75 ha. Regeneracja obejmie co najmniej 250 tysięcy hektarów w całej Polsce, czyli tyle, co powierzchnia ponad 617 tysięcy pełnowymiarowych boisk piłkarskich.

- Dofinansowanie, którego wysokość będzie uzależniona od powierzchni użytków rolnych, trafi z NFOŚiGW za pośrednictwem WFOŚiGW w Szczecinie do Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych, a ostatecznymi beneficjentami będą właściciele gruntów rolnych – wyjaśnia Paweł Mirowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

Realizacja programu jest zaplanowana na lata 2019-2023. W zależności od powierzchni gospodarstwa, wysokość dofinansowania do tony czystego składnika odkwaszającego wyniesie od 100 do 300 złotych. Właściciele gruntu raz na 4 lata będą wykonywać badanie odczynu gleby z próbki pobranej z powierzchni nie większej niż 4 hektary.

Wnioski – pobrane ze strony internetowej WFOŚiGW w Szczecinie – od 15 lipca 2019 r. będzie można składać w sekretariatach Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczej w całym kraju – zależnie od lokalizacji gruntów, objętych wapnowaniem. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej WFOŚiGW w Szczecinie: https://www.wfos.szczecin.pl/konkursy/regeneracja-gleb.html

Data publikacji 2019-07-09 12:19 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki