'; ?> Atrakcyjne wsparcie na podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - aktualności

aktualności

Atrakcyjne wsparcie na podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków

09-07-2019-oczyszczalnie.jpg

Od 1 lipca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przyjmuje wnioski zachodniopomorskich beneficjentów w ramach realizowanego wspólnie z NFOŚiGW Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Dofinansowanie można przeznaczyć na budowę, rozbudowę lub modernizację lokalnych oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowę i/lub modernizację sieci kanalizacji sanitarnej. Przy pomocy pożyczki można sfinansować również podłączenie gospodarstw domowych, w tym zarządzanych przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dodatkowo wsparcie obejmuje budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, które odbiorą nieczystości z domów, gospodarstw agroturystycznych czy obiektów publicznych, o przepustowości maksymalnie 50 RLM, czyli obsługujących do 50 osób.

- Proponujemy beneficjentom pożyczkę do 100% wartości kosztów kwalifikowanych z oprocentowaniem nie mniejszym niż 2% i możliwością umorzenia nawet do 50% jej wartości. Zachęcamy aplikowanie o tak atrakcyjne wsparcie jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach zadań własnych jednostek samorządowych – mówi Paweł Mirowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

Nabór wniosków potrwa do końca 2022 roku lub do wyczerpania środków, a szczegółowe informacje, w tym regulamin i wniosek o dofinansowanie można znaleźć na stronie internetowej Funduszu: https://www.wfos.szczecin.pl/konkursy/wod-kan-poza-kposk.html

Data publikacji 2019-07-09 12:40 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki