'; ?> Auto elektryczne i stacja ładowania dla UŻŚ w Szczecinie - aktualności

aktualności

Auto elektryczne i stacja ładowania dla UŻŚ w Szczecinie

uzs-1.jpg

Urząd Żeglugi Śródlądowej – dzięki środkom przekazanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – kupił samochód elektryczny, który będzie służyć pracownikom do zadań prewencyjnych i monitoringowych.

Dzięki inwestycji do atmosfery rocznie nie trafi niemal 600 kg dwutlenku węgla. Projekt zakładał zakup samochodu o zasięgu co najmniej 220 kilometrów oraz naściennej stacji ładowania. Koszt to 220 tysięcy złotych, w tym 150 tys. zł – w formie przekazania środków z rezerwy celowej budżetu państwa za pośrednictwem WFOŚiGW w Szczecinie.

Urząd Żeglugi Śródlądowej jest organem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i wykonuje zadania związane między innymi z: nadzorem nad bezpieczeństwem żeglugi, inspekcją statków czy kontrolą przestrzegania przepisów dotyczących żeglugi na drogach wodnych i w portach.

WFOŚiGW w Szczecinie dofinansował do tej pory zakup przez samorządy i instytucje 51 pojazdów o napędzie elektrycznym, 2 - o napędzie spalinowo-elektrycznym oraz 21 stacji ładowania dotacjami w łącznej wysokości ponad 5,5 mln zł. Nabór wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego jest ciągły. Dofinansowanie wynosi do 50% w formie dotacji lub do 100% w formie pożyczki (z możliwością częściowego umorzenia – do 20%), albo przy przekazaniu środków z rezerwy celowej. Szczegóły: https://wfos.szczecin.pl/konkursy-i-nabory-wnioskow/pozyczki-i-dotacja-dla-podmiotow/o-naborze/

Data publikacji 2021-10-29 08:54 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki