'; ?> Azbest 2021 - aktualności

aktualności

Azbest 2021

azbest-2.jpg

WFOŚiGW w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2021 r.  

Podobnie jak roku ubiegłym poziom dofinansowania dla danej gminy zależny jest od wartości wskaźnika dochodów podatkowych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Wnioski można składać w Biurach w Szczecinie lub Koszalinie (zgodnie z rejonizacją podaną w Regulaminie naboru wniosków) w terminie od dnia 12.05.2021 r. do dnia 31.07.2021 r. lub do wyczerpania środków. Wypłata środków powinna nastąpić nie później niż do 15.12.2021 r.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w Regulaminie naboru wniosków AZBEST 2021.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Biuro Szczecin – 91 48 55 134, 91 48 55 122
Biuro Koszalin – 94 34 67 215

Załączniki można znaleźć w zakładce programu

Data publikacji 2021-05-12 07:00 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki