'; ?> Budynki Wielorodzinne - pilotaż - aktualności

aktualności

Budynki Wielorodzinne - pilotaż

07-01.jpg

Od dnia 16 sierpnia 2021 r. wprowadzono zmiany w programie Priorytetowym „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

Wprowadzone zmiany w Programie Priorytetowym „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa zachodniopomorskiego polegają na:

- Zmianie tytułu Programu na „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła
w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa zachodniopomorskiego”.

- Podwyższeniu istniejących progów dochodowych w pkt 8.2) części 2) Programu, w celu dostosowania do wysokości tych progów w programie „Stop Smog” oraz w programie „Czyste Powietrze”, w celu zwiększenia dostępności dla osób o niskich dochodach do podwyższonego poziomu dofinansowania.

- Usunięcie w pkt 5 kryteriów merytorycznych części 3) Programu wymagania wykonania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Zmiany w załącznikach do Programu Priorytetowego polegają tylko na zmianie tytułu Programu.

 

Zmiany do Programu Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa zachodniopomorskiego mają zastosowanie dla wniosków o dofinansowanie złożonych od dnia 16.08.2021 r.

 

******************************************************************************************************************************************************************************

 

Uprzejmie informujemy,

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na wniosek Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra właściwego ds. Klimatu i Środowiska, dokonał zwiększenia budżetu  Programu Priorytetowego „ Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - pilotaż na terenie województwa zachodniopomorskiego” o kwotę 2 mln zł. , w celu dofinansowania wszystkich przedsięwzięć we wnioskach złożonych w terminie naboru Programu tj. do dnia 31.01.2022 r. i ocenionych pozytywnie na podstawie kryteriów wyboru przedsięwzięć.

Umowy z Beneficjentami Programu będą zawierane do dnia 30.06.2022 r.

Szczegóły Programu Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - pilotaż na terenie województwa zachodniopomorskiego” są dostępne na stronie wfos.szczecin.pl
w zakładce Budynki wielorodzinne- pilotaż.

 

Pliki do pobrania
 1. pdf Program Priorytetowy -budynki wielorodzinne. Rozmiar pliku 367.89 KB Data dodania 2022-08-03 13:58
 2. pdf Program Priorytetowy- budynki wielorodzinne - koszty cz 1 i 2 Rozmiar pliku 242.26 KB Data dodania 2022-08-03 13:58
 3. pdf Program Priorytetowy - budynki wielorodzinne - koszty cz 3. Rozmiar pliku 240.9 KB Data dodania 2022-08-03 13:58
 4. pdf Zał 1 do Instrukcji WoD wielorodzinne część 1 i 2 - wykaz dochodów nieopodatkowanych.Instrukcja WoD część 1 i 2. Rozmiar pliku 472.88 KB Data dodania 2022-08-03 13:58
 5. pdf Zał 1 do instrukcji WoD wielorodzinne część 3 - klauzula wspólnota mieszkaniowa. Rozmiar pliku 436.85 KB Data dodania 2022-08-03 13:58
 6. pdf Zał 2 do Instrukcji WoD wielorodzinne część 1 i 2 - klauzula współmałżonek. Rozmiar pliku 435.18 KB Data dodania 2022-08-03 13:58
 7. pdf Zał 3 do instrukcji WoD wielorodzinne część 1 i 2 - klauzula współwłaściciel. Rozmiar pliku 438.51 KB Data dodania 2022-08-03 13:58
 8. pdf Zał. 1 do Regulaminu - Wniosek o dofinansowanie wielorodzinne - Część 1 i 2. Rozmiar pliku 1.05 MB Data dodania 2022-08-03 13:58
 9. pdf Zał. 1 do Regulaminu - Wniosek o dofinansowanie wielorodzinne - Część 3. Rozmiar pliku 1.08 MB Data dodania 2022-08-03 13:58
 10. pdf Zał. 2 do Regulaminu - Instrukcja do WoD wielorodzinne część 1 i 2. Rozmiar pliku 1.08 MB Data dodania 2022-08-03 13:58
 11. pdf Zał. 2 do Regulaminu - Instrukcja WoD wielorodzinne część 3. Rozmiar pliku 633.46 KB Data dodania 2022-08-03 13:58
 12. pdf Zał. 3 do Regulaminu wielorodzinne - ogłoszenie o naborze. Rozmiar pliku 532.27 KB Data dodania 2022-08-03 13:58
 13. pdf Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu WFOSiGW -Regulamin budynki wielorodzinne. Rozmiar pliku 1.31 MB Data dodania 2022-08-03 13:58
 14. pdf Załączniki do WoD wielorodzinne część 1 i 2 - oświadczenia. Rozmiar pliku 435.13 KB Data dodania 2022-08-03 13:58
 15. pdf Program Priorytetowy-pilotaz na terenie województwa zachodniopomorskiego. Rozmiar pliku 5.17 MB Data dodania 2022-08-03 13:58
 16. pdf Zał. 1 PP budynki wielorodzinne - koszty cz 1 i 2 01.07.2021 r. Rozmiar pliku 240.34 KB Data dodania 2022-08-03 13:58
 17. pdf Zał. 1a PP budynki wielorodzinne - koszty cz 3 01.07.2021 r. Rozmiar pliku 241.11 KB Data dodania 2022-08-03 13:58
 18. pdf Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć - budynki wielorodzinne. Rozmiar pliku 273.64 KB Data dodania 2022-08-03 13:58
 19. pdf PP budynki wielorodzinne - pilotaż zm. od 20.04.2022 r. Rozmiar pliku 367.79 KB Data dodania 2022-08-03 13:58
 20. pdf Zał. 1 PP budynki wielorodzinne - koszty cz 1 i 2 zm. od 20.04.2022 r. Rozmiar pliku 240.41 KB Data dodania 2022-08-03 13:58
 21. pdf Zał. 1a PP budynki wielorodzinne -koszty cz 3 zm. od 20.04.2022 r. Rozmiar pliku 241.19 KB Data dodania 2022-08-03 13:58
 22. pdf Instrukcja do WOP zachodniopomorskie. Rozmiar pliku 575.25 KB Data dodania 2022-08-03 13:58
 23. docx WOP zachodniopomorskie częśc 1-3. Rozmiar pliku 59.5 KB Data dodania 2022-08-03 13:58
 24. docx Wzór Protokół odbioru prac wykonawcy. Rozmiar pliku 89.36 KB Data dodania 2022-08-03 13:58
 25. pdf Zachodniopomorskie - metodyka szacowania efektu ekologicznego. Rozmiar pliku 617.59 KB Data dodania 2022-08-03 13:58
 26. xlsx Zał. 1 do instrukcji WoP - Szablon zestawienia. Rozmiar pliku 12.73 KB Data dodania 2022-08-03 13:58
 27. docx Zał. 3 do Instrukcji WoP - Wzór zaświadczenia OSD. Rozmiar pliku 19 KB Data dodania 2022-08-03 13:58
Data publikacji 2022-08-03 13:42 Wytworzył(a) Krystian Dutkiewicz Wprowadził(a) Krystian Dutkiewicz Ilość aktualizacji 4 Data aktualizacji 2022-08-03 13:58 Zaktualizował(a) Krystian Dutkiewicz