'; ?> Cenne wsparcie dla zachodniopomorskich spółek wodnych. Umowa między WFOŚiGW w Szczecinie, a Wodami Polskimi - aktualności

aktualności

Cenne wsparcie dla zachodniopomorskich spółek wodnych. Umowa między WFOŚiGW w Szczecinie, a Wodami Polskimi

20210601-wody-polskie-umowa.jpg Fot.: PGW Wody Polskie

Podpisano porozumienie między Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Dotyczy wsparcia zachodniopomorskich spółek wodnych. – Cieszy nas bardzo dobra współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, bo pozwala ona na realizację projektu ważnego z punktu widzenia zabezpieczenia hydrotechnicznego właścicieli gruntów rolnych Pomorza Zachodniego. Sprawna retencja to spokojny sen rolników, którzy nie muszą się martwić o suszę i o powódź. Musimy pamiętać, że niepokojącym jest zarówno nadmiar wody, jak i jej niedobór. Działanie Wód Polskich stawia sobie za cel sprawny balans pomiędzy tymi stanami, a podpisana umowa będzie dla nas cennym wsparciem w realizacji tego zadania – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

Porozumienie jest działaniem bardzo istotnym biorąc pod uwagę na dużą dynamikę stanów wód w województwie zachodniopomorskim, które powodują bezpośrednie zagrożenie częstym występowaniem lokalnych powodzi oraz zjawiska suszy. Celem, zarówno Wód Polskich, jak i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jest zapewnienie możliwości utrzymania w dobrym stanie urządzeń hydrotechnicznych znajdujących się w regionie, co pomaga w zapobieganiu zjawiskom niepożądanym oraz zapewnia możliwość sprawnego działania interwencyjnego – zarówno gdy dochodzi do problemów z nadmiarem, jak i niedoborem wody. Ostatnie lata pokazały, że zjawiska atmosferyczne bywają dla rolników dużym problemem, stąd aktywność Wód Polskich w zakresie inwestowania w małą retencję, prowadzenie programów konsultacyjnych „Stop Powodzi” i „Stop Suszy” oraz ambitny program inwestycyjny w zakresie zadań przeciwpowodziowych.

Umowa pomiędzy Wodami Polskimi a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opiewa na 500 tysięcy złotych w roku 2021. Na wsparcie mogą liczyć istniejące i nowo powstałe spółki wodne. – Musimy wspierać spółki wodne oraz jednostki zajmujące się melioracją, żeby skutecznie udrażniać urządzenia służące do prawidłowej retencji wód w naszym regionie. To porozumienie jest zawarte po to, by beneficjentami mogły być spółki wodne. Czekać będziemy na wnioski o dofinansowanie. Start naboru odbędzie się jeszcze w czerwcu. Warto wspomnieć, że w latach minionych takie porozumienie było umową trójstronną, w którą zaangażowany był również Urząd Marszałkowski. W tym roku takiego wsparcia ze strony marszałka województwa nie ma, ale nam na takim wsparciu zależało, stąd nasza decyzja o wsparciu tej ważnej działalności – mówi Emilia Niemyt, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

- Beneficjentami są użytkownicy użytków rolnych, bo regulacja stosunków wodnych jest tu potrzebna zarówno gdy wody jest za dużo, jak i gdy występuje zjawisko suszy i tereny rolne należy nawodnić. Sprawne urządzenia hydrotechniczne powodują, że wody możemy zatrzymać więcej. Korzyści więc są bardzo dwojakiego rodzaju: gdy jest taka potrzeba, to zatrzymujemy wodę, a gdy następuje konieczność, to jesteśmy w stanie ją odprowadzać, by nie doszło do strat wynikających z zalania wodą użytków rolnych. Cieszę się, że Pani Prezes Emilia Niemyt zdecydowała się na wsparcie programu skierowanego do spółek wodnych, mimo braku zaangażowania w projekt Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Mam nadzieję, że to jednorazowy incydent ze strony zarządu województwa, tym bardziej że jest stosowna uchwała zachodniopomorskiego sejmiku o wsparciu działalności spółek wodnych – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

Nabór wniosków prowadzić będzie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, a Wody Polskie będą partnerem merytorycznym projektu, który opiniować będzie złożone przez potencjalnych beneficjentów wnioski. Nabór wystartuje w czerwcu. Dokładna data zostanie opublikowana na stronach internetowych obu instytucji w najbliższych dniach.

Data publikacji 2021-06-02 13:25 Wytworzył(a) PGW Wody Polskie/WFOŚiGW w Szczecinie. Wprowadził(a) Konrad Czarnecki