'; ?> Do atmosfery trafi mniej spalin - aktualności

aktualności

Do atmosfery trafi mniej spalin

03-09-2021-pec-cut.jpg

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dofinansuje modernizację odpylania spalin kotła WR-25 nr 7 w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie. Dzięki temu instalacja spełni rygorystyczne normy w zakresie emisji gazów i pyłów.

Umowę dofinansowania podpisali: Emilia Niemyt – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie oraz Andrzej Haftman – Prezes PEC w Stargardzie. Wsparcie ze środków Funduszu to niemal 1,4 mln złotych.

Inwestycja polega na dostosowaniu instalacji odpylania do standardów emisyjnych na poziomie 100 mg/m3 stężenia pyłów w gazach odlotowych i przeliczeniu na zawartość tlenu w spalinach O2=6 %. Zadanie jest realizowane w formie „Zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje m.in. opracowanie dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, demontaż starej i montaż nowej instalacji, a także uruchomienie oraz pomiary poziomu emisji pyłu. Dzięki temu PEC Stargard spełni wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych i uzyska poziom stężeń pyłu poniżej 100 mg/m3 w gazach odlotowych, a także utrzyma wskaźnik emisji pyłów na poziomie nie większym niż 0,065 kg pyłów /GJ wyprodukowanej energii cieplnej w roku. Prace potrwają do końca listopada.

Data publikacji 2021-09-03 12:49 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki Ilość aktualizacji 1 Data aktualizacji 2021-09-03 12:49 Zaktualizował(a) Konrad Czarnecki