'; ?> Dofinansowanie spółek wodnych w roku 2019 - aktualności

aktualności

Dofinansowanie spółek wodnych w roku 2019

spolki-wodne.jpg

Przypominamy, że do 10 maja br. spółki wodne mogą złożyć wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, na otrzymanie dotacji, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych (zgodnie z Porozumieniem z dnia 06.08.2018 r.):

http://www.wrir.wzp.pl/dotacje/spolki-wodne/dotacje-w-2019-roku

Wyłonione w ramach naboru, pozytywnie zweryfikowane przez Urząd Marszałkowski spółki wodne, zapraszamy do składania wniosków w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Na działalność zachodniopomorskich spółek wodnych w bieżącym roku zostanie przeznaczona kwota do 600 tysięcy złotych, z czego połowa pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Projekty, które zostaną wybrane do dofinansowania przez Województwo, będą mogły uzyskać od Funduszu wsparcie finansowe w formie dotacji, której wysokość wyniesie do 50% kosztów całkowitych zadania. Środki z budżetu WFOŚiGW w Szczecinie mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty kosztorysowe bezpośrednie oraz podatek VAT pod warunkiem, że Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia lub odzyskania podatku.

Dofinansowanie zostanie przekazane spółkom wodnym na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na terenie województwa zachodniopomorskiego w 2019 roku, czyli między innymi na prace związane z koszeniem i wygrabianiem porostów, karczowaniem lub wycięciem drzew i krzewów ze skarp i dna rowów, odmuleniem dna rowów, czyszczeniem i naprawą budowli na rowach czy naprawą budowli systemów melioracji wodnych.

Data publikacji 2019-05-07 11:44 Wprowadził(a) Artur Szczybelski