'; ?> Dofinansowanie spółek wodnych w roku 2020 - aktualności

aktualności

Dofinansowanie spółek wodnych w roku 2020

17-09-2020-spolki.jpg

Zapraszamy spółki wodne wyłonione do dofinansowania przez Województwo Zachodniopomorskie do składania wniosków. Wnioski należy składać w siedzibach Funduszu: w Szczecinie przy ul. Solskiego 3 oraz w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 111.


Projekty, które zostały wyłonione do dofinansowania przez Województwo, będą mogły uzyskać dodatkowo od Funduszu wsparcie finansowe w formie dotacji, której wysokość wyniesie do 50% kosztów całkowitych zadania. Środki z budżetu WFOŚiGW w Szczecinie mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty kosztorysowe bezpośrednie oraz podatek VAT – jeśli Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia lub odzyskania podatku.


Dofinansowanie zostanie przekazane spółkom wodnym na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na terenie województwa zachodniopomorskiego w 2020 roku, czyli między innymi na prace związane z koszeniem i wygrabianiem porostów, karczowaniem lub wycięciem drzew i krzewów ze skarp i dna rowów, odmuleniem dna rowów, czyszczeniem i naprawą budowli na rowach czy naprawą budowli systemów melioracji wodnych.


Na działalność zachodniopomorskich spółek wodnych w roku 2020 zostanie przeznaczona kwota do 1 mln złotych, z czego połowa pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Data publikacji 2020-09-17 13:59 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki