'; ?> Dzięki wsparciu Funduszu Straż Pożarna kupi nowe wozy - aktualności

aktualności

Dzięki wsparciu Funduszu Straż Pożarna kupi nowe wozy

28-02-2020-straz-umowa.jpg

Wyposażanie zarówno Państwowej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej w nowoczesny sprzęt do ratowania zdrowia i życia to jeden z priorytetów działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. PSP przy wsparciu Funduszu kupi kolejne nowe wozy. Umowę dofinansowania w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim podpisali: Paweł Mirowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie oraz nadbryg. Jacek Staśkiewicz – Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Fundusz przekaże 1,5 miliona złotych KW PSP w Szczecinie w ramach rezerwy celowej budżetu Państwa. Za te środki zostaną kupione dwa samochody terenowe ze zbiornikiem wody o pojemności 2,5 tysiąca litrów i 250-litrowym zbiornikiem na środek pianotwórczy, wyposażone w agregaty prądotwórcze, maszty oświetleniowe, autopompy, aparaty powietrzne i sprzęt ratunkowy, ostrzegawczy i burzący.

Podczas narady podsumowującej działania Straży w 2019 roku została także przekazana promesa dofinansowania w wysokości niemal 400 tysięcy złotych na termomodernizację budynku Komendy Powiatowej PSP w Myśliborzu. W przypadku tej inwestycji dofinansowanie pochodzi z KG PSP.

Jednostki w Szczecinie i Stargardzie – z nowymi wozami

W ramach pomocy udzielonej przez Fundusz w 2019 roku Straż kupiła ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze, które służą w stolicy regionu i w Stargardzie. To wozy ze zbiornikami o pojemności 8300 i 4000 litrów. Ich łączna wartość to niemal 2,5 miliona złotych, a dofinansowanie – oprócz szczecińskiego Funduszu – zostało udzielone m.in. przez Gminę Miasto Szczecin, Gminę Miasto Stargard, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Dofinansowanie także dla Strażaków-Ochotników

Na wsparcie w zakupie nowych wozów mogą liczyć także Ochotnicze Straże Pożarne. W ramach dwóch dotychczasowych edycji Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych do zachodniopomorskich jednostek OSP trafiło łącznie 29 samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz 3 łodzie ratownicze o łącznej wartości ponad 23 milionów złotych. Wozy, które służą Ochotnikom m.in. w Bielkowie, Wełtyniu, Tychowie, Osiekach i Ustroniu Morskim zostały dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz WFOŚiGW w Szczecinie.

Specjalistyczne ubrania, rękawice, pilarki, agregaty, hełmy – taki sprzęt, niezbędny Strażakom-Ochotnikom w codziennej służbie – również jest dofinansowywany przez WFOŚiGW w Szczecinie. W ramach dwóch ubiegłorocznych naborów wniosków w ramach Programu „Mały Strażak” do 28 jednostek OSP trafiło wsparcie w łącznej wysokości pół miliona złotych. Z nowego umundurowania i oprzyrządowania mogą już korzystać Strażacy m.in. z Radziszewa, Sobieradza, Suchania, Siemyśla, Mieszkowic i Cychr.

Data publikacji 2020-02-28 15:24 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki