'; ?> Nabory wniosków od 7 stycznia - aktualności

aktualności

Nabory wniosków od 7 stycznia

02-01-2019-nabory.jpg

WFOŚiGW w Szczecinie informuje, że nabory wniosków na działania w ramach Edukacji Ekologicznej, Ochrony Przyrody, usuwania Barszczu Sosnowskiego i Odbudowy Populacji Pszczół rozpoczną się w najbliższy poniedziałek - 7 stycznia 2019 roku - i potrwają do końca lipca albo do wyczerpania puli środków. Łącznie Fundusz przeznaczy na te działania niemal 4,5 miliona złotych.

Edukacja Ekologiczna – pula środków: 3 mln zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Szczecinie pozwoli beneficjentom sfinansować między innymi programy edukacyjne, kursy, szkolenia, warsztaty czy konkursy wiedzy ekologicznej, ale także budowę i doposażenie sal edukacyjnych w szkołach.

Ochrona Przyrody – pula środków: 0,5 mln zł

W ramach tej dziedziny można sfinansować między innymi czynną ochronę gatunków, ochronę w ramach obszarów Natura 2000, urządzanie i utrzymanie terenów zieleni.

Barszcz Sosnowskiego – pula środków: 0,45 mln zł

Dofinansowane przez WFOŚiGW w Szczecinie zostaną mechaniczne i chemiczne zabiegi usuwania barszczu, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców.

Odbudowa populacji pszczół – pula środków: 0,5 mln zł

W ramach tego programu można będzie sfinansować zakup rodzin pszczelich oraz uli dla właścicieli pasiek, którzy zwiększą liczbę rodzin pszczelich. Dofinansowanie obejmie również działania związane z podnoszeniem poziomu wiedzy mieszkańców na temat odbudowy populacji pszczół.

Data publikacji 2019-01-02 00:00 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki