'; ?> Ekologia w regionie ze wsparciem - aktualności

aktualności

Ekologia w regionie ze wsparciem

03.jpg

Pilotaż wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych, ścieżka bankowa w programie Czyste Powietrze, wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach programów: Mały Strażak i Remiza, a także Moja Woda, czyli wsparcie oszczędzania wód opadowych. Dziś w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim została przedstawiona część programów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, z których – w trosce o środowisko – mogą korzystać mieszkańcy regionu.

Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych

Co najmniej pół tysiąca nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe zostanie wymienionych w budynkach wielorodzinnych na terenie województwa zachodniopomorskiego. To zakładany efekt pilotażu, który trwa od 14 kwietnia br. Budżet to 10 milionów złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a nabór wniosków prowadzi WFOŚiGW w Szczecinie. - Rozwiązania z województwa zachodniopomorskiego, realizującego pilotaż wsparcia na wymianę nieekologicznych pieców w budynkach od 3 do 20 lokali, mają szansę stać się dobrymi praktykami do wdrażania na terenie całego kraju. Bezzwrotne dotacje pozwolą na modernizację co najmniej 30 budynków wielorodzinnych, a efektem programu będzie wymierna poprawa jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy – mówi Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. 

O środki na wymianę systemu ogrzewania mogą aplikować właściciele lub współwłaściciele lokali mieszkalnych. Analogicznie jak w Programie Czyste Powietrze – dofinansowanie, w zależności od dochodów gospodarstw domowych – będzie przyznawane na poziomie podstawowym (dotacja do 20 tysięcy złotych) lub podwyższonym (do 30 tys. zł). Wsparcie – nawet do 290 tys. zł w formie dotacji – trafi także do wspólnot mieszkaniowych. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na zakup i montaż nowego źródła ciepła (pod warunkiem likwidacji nieekologicznego pieca) oraz prace termomodernizacyjne, w tym docieplenie ścian, a także wymianę okien i drzwi na energooszczędne. Dla osób fizycznych o dochodach do 100 tys. zł rocznie przewidziano podstawowy poziom dofinansowania, w którym jego maksymalna intensywność wynosi od 30% do nawet 45% kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia. Dotacja wyniesie:  do 20 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda oraz inwestycji z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub montażu wentylacji;  do 15 tys. zł, jeśli będą to inne źródła ciepła albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku połączone ze wspomnianymi zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub montażu wentylacji;  do 5 tys. zł, jeśli przeprowadzona będzie tylko wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła. Dla podwyższonego poziomu dofinansowania będą to odpowiednio dotacje w wysokości do: 30, 25 i 10 tys. zł, maksymalnie do 60% kosztów przedsięwzięcia. Wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażu, który jest planowany na lata 2021-2024, są na bieżąco przyjmowane przez WFOŚiGW w Szczecinie. Umowy z Beneficjentami będą zawierane do 31 marca 2022 r.

7 banków zaangażuje się w program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze będzie dla mieszkańców Pomorza Zachodniego jeszcze bardziej dostępny dzięki współpracy z 7 bankami, które zawarły porozumienia z NFOŚiGW i WFOŚiGW i w połowie roku uruchomią tzw. ścieżkę bankową, w której będzie można ubiegać się o wsparcie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu. Łączny budżet, w ramach którego banki będą przekazywać do Wojewódzkich Funduszy wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytów na przedsięwzięcia realizowane w programie to 1,5 mld zł. System gwarancyjny udzielanych przez banki kredytów zostanie oparty na Ekologicznym Funduszu Poręczeń i Gwarancji w Banku Gospodarstwa Krajowego. Wniosek o dotację będzie można złożyć w ponad 3,5 tys. oddziałach 7 banków (Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Bank oraz Banki Spółdzielcze SGB).

Kolejne wsparcie dla OSP

Do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z województwa zachodniopomorskiego trafi nowy sprzęt, w tym radiotelefony, motopompy, ubrania specjalne, hełmy, węże, pilarki i agregaty, węże, kurtyny wodne, detektory do pomiaru stężeń tlenu oraz dwutlenku węgla, które zostaną kupione w ramach czwartej edycji Programu Mały Strażak. - W ramach naboru wniosków, ogłoszonego przez WFOŚiGW w Szczecinie, jednostki OSP mogły starać się o dotację do 90% kosztów zakupu sprzętu i niezbędnego wyposażenia, a maksymalna wysokość wsparcia dla jednej jednostki OSP to 25 tysięcy złotych – mówi Emilia Niemyt – Prezes Zarządu Funduszu. Nabór – w związku z bardzo dużym zainteresowaniem – został już zakończony i trwa ocena złożonych wniosków. Budżet programu to 1,2 mln zł (1 mln zł ze środków NFOŚiGW i 0,2 mln ze środków WFOŚiGW w Szczecinie. Do tej pory ze wsparcia w ramach trzech edycji programu Mały Strażak skorzystało łącznie 97 jednostek OSP z naszego regionu. Ochotnicze Straże Pożarne, a także gminy mogą liczyć także na wsparcie w ramach programu Remiza, w którym dofinansowanie obejmuje termomodernizację budynków OSP, w tym montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, ogrzewania elektrycznego, modernizację źródła ciepła czy oświetlenia na bardziej przyjazne środowisku. Wszystko po to, by ograniczyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Na realizację programu WFOŚiGW w Szczecinie przeznaczy 510 tysięcy złotych w formie dotacji. Gminy i OSP mogą ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji (do 90% kosztów kwalifikowalnych) oraz dotacji i pożyczki (do 100% kosztów kwalifikowanych). Wsparcie finansowe dla jednego Beneficjenta wynosi maksymalnie 30 tysięcy złotych. W pierwszej edycji wsparcie w wysokości prawie 650 tys. zł pozwoliło na termomodernizację 23 obiektów OSP między innymi w Myśliborzu, Radziszewie, Suchaniu, Grzmiącej i Brojcach.

Moja Woda – dotacje na zbieranie wody deszczowej

Od 22 marca 2021 r. trwa nabór wniosków w ramach drugiej odsłony programu Moja Woda. Wnioski o dotacje do 5 tysięcy złotych na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe i roztopowe można składać do WFOŚiGW w Szczecinie. Program jest wsparciem w łagodzeniu skutków suszy w Polsce i przyczynia się do zagrożenia powodziowego przez budowę przy domach instalacji zatrzymujących deszczówkę. Budżet ogólnopolskiego programu, którego realizacja jest zaplanowana do 2024 roku, to 100 mln zł. Środki pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Każdy właściciel domu jednorodzinnego może otrzymać dotację do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% kosztów, na zakup i montaż instalacji pozwalających na zbieranie i wykorzystywanie wód odpadowych i roztopowych, w tym m.in. zbiorniki retencyjne. W ramach pierwszej edycji programu Moja Woda mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego złożyli do Funduszu 688 wniosków, a dofinansowanie wyniosło ponad 3,2 mln zł. Dzięki niemu powstały zbiorniki retencyjne o pojemności ponad 6 tys. m3, a wszystkie instalacje pozwoliły na zaoszczędzenie ponad 76 tys. m3 wód opadowych i roztopowych. 

Wszystkie informacje o programach dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego można znaleźć na nowej stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie: wfos.szczecin.pl 

Data publikacji 2021-04-23 18:03 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki