'; ?> ENEA Operator ze wsparciem na samochody elektryczne - aktualności

aktualności

ENEA Operator ze wsparciem na samochody elektryczne

15-10-2020-enea-elektryki.jpg Fot.: ENEA Operator Sp. z o.o.

Zakup 12 pojazdów elektrycznych, które będą służyć pracownikom Spółki ENEA Operator, został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który od lat wspiera ideę elektromobilności.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Spółka kupiła 6 samochodów osobowych i 6 VANów, które będą wykorzystywane do prac realizowanych do tej pory przez pojazdy spalinowe. Efektem ekologicznym tej inwestycji jest uniknięcie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o niemal 14 ton w skali roku.

WFOŚiGW w Szczecinie wsparł zakup aut pożyczką w wysokości ponad 1,4 miliona złotych.

Dotychczas szczeciński Fundusz dofinansował zakup 54 samochodów elektrycznych i 25 stacji ładowania, przekazując dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji w kwocie niemal 6,2 mln zł. Osiągnięty i planowany do osiągnięcia efekt ekologiczny, związany z zakupem pojazdów elektrycznych, to redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery o niemal 48 ton rocznie.

Auta elektryczne zakupione przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Szczecinie zasiliły floty m.in.: Wojewody Zachodniopomorskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, jednostek Gminy Miasta Szczecin (Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, Wydział Oświaty Urzędu Miasta, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Domy Pomocy Społecznej), Urzędu Morskiego w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie, Spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie, Straży Miejskich w Stargardzie i Kołobrzegu czy Uzdrowiska Świnoujście.

Data publikacji 2020-10-15 07:49 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki Ilość aktualizacji 1 Data aktualizacji 2020-10-20 08:28 Zaktualizował(a) Konrad Czarnecki