'; ?> Energia Nowoczesnych Miast - aktualności

aktualności

Energia Nowoczesnych Miast

23-09-2020-enea-konfa.jpg

Enea Operator po raz drugi zorganizuje w stolicy Pomorza Zachodniego konferencję naukowo-techniczną w całości poświęconą tematyce elektromobilności, idei miast inteligentnych, zrównoważonego transportu oraz smart grids, czyli inteligentnych sieci energetycznych. Wydarzenie jest platformą do dyskusji dla reprezentantów biznesu, świata nauki, samorządów oraz przedstawicieli władz państwowych.

W dniach 28-29 września tego roku uczestnicy wezmą udział w wykładach i prelekcji poświęconych nowoczesnym technologiom informacyjnym i komunikacyjnym, które wykorzystywane są w aglomeracjach miejskich. Prelegenci poruszą również zagadnienia związane z morską energetyką wiatrową w systemie odnawialnych źródeł energii, inżynierią współczesnych systemów energetycznych oraz niskoemisyjnymi technologiami przyszłości. Bogaty program konferencji pozwolił zgromadzić wielu ekspertów, samorządowców i naukowców, dla których ważna jest aktywność w rozwoju i wdrażaniu działań proekologicznych w obszarze energetyki.

Elektromobilność staje się priorytetem na całym świecie, bowiem dzięki temu my i przyszłe pokolenia mamy szansę żyć w czystych miastach. Nie osiągniemy sukcesu w efektywnym wdrożeniu strategii ekologicznego transportu, jeśli nie będziemy współdziałać na wszystkich szczeblach zarządzania. Niezwykle istotne są też nowoczesne, inteligentne rozwiązania logistyczne i infrastrukturalne w obszarach zurbanizowanych. Przekładają się one bezpośrednio na zwiększenie komfortu życia i bezpieczeństwo mieszkańców. Dla Enei Operator inwestowanie w elektromobilność oraz nowoczesne rozwiązania sieciowe stało się jednym z ważniejszych elementów tworzenia modelu biznesowego przedsiębiorstwa. Dzięki szeroko pojętemu, perspektywicznemu dialogowi możemy wypracować optymalne rozwiązania poprawiające jakość życia w aglomeracjach  miejskich.- powiedział Wojciech Drożdż, wiceprezes ds. Innowacji i Logistyki Enei Operator

W dobie szybko zmieniającego się otoczenia biznesowego, uczestnicy wydarzenia będą rozmawiali o wyzwaniach cywilizacyjnych, które mają kształtować politykę zrównoważonego rozwoju tak, aby zaspokoić obecne potrzeby społeczne, z uwzględnieniem szans przyszłych pokoleń.

Konferencja „ENERGIA NOWOCZESNYCH MIAST. Elektromobilność. Smart cities. Zrównoważony transport. Sieci inteligentne w energetyce.” została objęta patronatem Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Klimatu oraz Ministerstwa Rozwoju.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia są dostępne stronie internetowej organizatora: https://www.operator.enea.pl/energia-nowoczesnych-miast

Honorowy patronat nad konferencją objął Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Data publikacji 2020-09-23 15:00 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki