'; ?> Fundusz dofinansował prace pielęgnacyjne w stargardzkim Parku Chrobrego - aktualności

aktualności

Fundusz dofinansował prace pielęgnacyjne w stargardzkim Parku Chrobrego

08-06-2020-park-chrobrego.jpg

Zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Stargardzie prace pielęgnacyjne na terenie wpisanego do rejestru zabytków parku im. Bolesława Chrobrego uzyskały dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Prace w obydwu etapach zadania polegały na wykonaniu cięć pielęgnacyjnych, usunięciu posuszu i założeniu wiązań w koronach drzew. Kompleksowa pielęgnacja spowoduje poprawę stanu zdrowotnego drzewostanu na terenie parku i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób odwiedzających park i plac zabaw. Prace pielęgnacyjne objęły łącznie 232 drzewa.

Koszt inwestycji to ponad 120 tysięcy złotych, z czego 20 tys. zł to dotacja ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.

Data publikacji 2020-06-08 12:22 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki