'; ?> Fundusz rozpoczyna współpracę z Gminami w ramach Programu Czyste Powietrze - aktualności

aktualności

Fundusz rozpoczyna współpracę z Gminami w ramach Programu Czyste Powietrze

11-07-2019-czp-konfa-newsol.jpg

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie rozpoczyna współpracę z 7 Gminami w realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, by – w trosce o środowisko – wspólnie przyjmować jeszcze więcej wniosków od mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, a w konsekwencji – jeszcze skuteczniej wpłynąć na poprawę jakości powietrza w naszym regionie.

O założeniach Programu i efektach, jakie przyniesie współpraca z Gminami mówili podczas konferencji w koszalińskim Biurze Funduszu w czwartek, 11 lipca, Prezes Zarządu –Paweł Mirowski oraz Kierownik Zespołu ds. Obsługi Wniosków – Robert Stępień. Następnie zostały podpisane Porozumienia o współpracy między Funduszem a Gminami.
   
Ponad 100 miliardów złotych na kompleksową termomodernizację

Celem Programu Czyste Powietrze jest eliminacja zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przez nieefektywne źródła ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej istniejących budynków jednorodzinnych, a także uniknięcie emisji zanieczyszczeń pochodzących z nowobudowanych budynków. Do 2029 roku na wymianę źródeł ciepła i kompleksową termomodernizację budynków zostanie przeznaczona kwota 103 miliardów złotych, z czego dofinansowanie w formie dotacji wyniesie około 63,3 miliarda złotych, a w formie pożyczek - 39,7 miliarda złotych. Beneficjenci o najniższych dochodach mogą liczyć nawet na 90% bezzwrotnej dotacji. Wysokość dopłat zależy od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Koszt kwalifikowany przedsięwzięcia to minimum 7 tysięcy złotych, a maksymalnie 53 tysiące złotych. Środki można przeznaczyć na wymianę źródła ciepła na ekologiczne i kompleksową termomodernizację domu jednorodzinnego, w tym docieplenie ścian i stropów, wymianę okien i drzwi na energooszczędne, montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej czy instalacji odnawialnych źródeł energii.

Prawie 1800 wniosków o łącznej wartości 40 mln zł

Przez ponad 9 miesięcy trwania programu - do 5 lipca 2019 roku mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego złożyli do biur Funduszu w Szczecinie, Koszalinie i Szczecinku 1 779 wniosków o dofinansowanie na kwotę niemalże 40 milionów złotych, w tym na dotacje - ponad 24 mln złotych i na pożyczki – ponad 15 mln zł. Fundusz zawarł do tej pory z beneficjentami ponad 1000 umów na łączną kwotę niemal 21,4 miliona złotych.

Ułatwienie dla beneficjentów i wsparcie dla Gmin ze strony Funduszu

Umożliwienie składania wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze także bezpośrednio do Gmin to dla mieszkańców Pomorza Zachodniego duże udogodnienie. Na podstawie Porozumień zawartych między Funduszem, a Gminami beneficjenci mogą składać wnioski nie tylko w biurach Funduszu w Szczecinie, Koszalinie i Szczecinku. Wnioski można będzie złożyć także w Darłowie (Miasto Darłowo oraz gmina wiejska), Sławnie (Miasto Sławno oraz gmina wiejska), Postominie, Rymaniu i Będzinie. W najbliższym czasie Fundusz podpisze takie porozumienia z kolejnymi gminami. Do zadań samorządu w ramach realizacji zapisów Porozumienia będzie należało między innymi: przygotowywanie (wypełnianie) wraz z mieszkańcami wniosków o dofinansowanie, sprawdzanie ich poprawności, a także prowadzenie działań doradczych. Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami – po pozytywnej weryfikacji przez Gminę – trafią do WFOŚiGW w Szczecinie, który ostatecznie weryfikując i zatwierdzając złożony przez Beneficjenta wniosek przyzna i wypłaci środki na realizację ekologicznej inwestycji. Fundusz wesprze także samorządy w realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, prowadząc szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy i zapewniając dostęp do Portalu Beneficjenta, umożliwiającego sprawne złożenie wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej.

Data publikacji 2019-07-11 15:20 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki