'; ?> Gmina Świeszyno ze wsparciem na utylizację azbestu - aktualności

aktualności

Gmina Świeszyno ze wsparciem na utylizację azbestu

23-09-2020-swieszyno.jpg

Likwidację szkodliwego dla zdrowia materiału na terenie Gminy Świeszyno dofinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Dzięki dotacji możliwe będzie usunięcie niemal 27 ton azbestu.

W koszalińskim Biurze Funduszu została zawarta umowa dofinansowania między Funduszem, reprezentowanym przez Pana Roberta Stępnia – Zastępcę Prezesa Zarządu, a Gminą, reprezentowaną przez Panią Wójt Ewę Korczak. Wsparcie w formie dotacji to ponad 8 tys. zł, a koszt całkowity zadania: niemal 14 tys. zł.

Złożony przez Gminę Świeszyno wniosek jest jednym z 81, które w tym roku wpłynęły do WFOŚiGW w Szczecinie na dofinansowanie usuwania azbestu.

Data publikacji 2020-09-23 12:24 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki