'; ?> Inwestycje kanalizacyjne w Gminie Węgorzyno ze wsparciem Funduszu - aktualności

aktualności

Inwestycje kanalizacyjne w Gminie Węgorzyno ze wsparciem Funduszu

10-08-2020-wodniki-wegorzyno.jpg

Zakończył się drugi etap budowy i przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Węgorzyno. dzięki której mieszkańcy zyskali dostęp do nowej sieci kanalizacyjnej, a także lepszej jakości wody. W poniedziałek, 10 sierpnia, uroczyście zakończono prace w ramach trzech projektów, składających się na inwestycję Aglomeracja II, która została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

WFOŚiGW w Szczecinie podczas uroczystości reprezentowały Panie: Jolanta Kraszewska-Jurkowska – Dyrektor Funduszu oraz Sylwia Szarkowska - Specjalista ds. Kontroli Umów.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno - Wodnik II

W ramach prac powstało ponad 5,2 km sieci kanalizacji grawitacyjnej i ponad 2,6 km – tłocznej, a także 4 przepompownie, co pozwoli na przyłączenie do sieci 93 domów. Dobowo – dzięki nowym przyłączom – do oczyszczalni może trafiać 51 m3 ścieków. Wsparcie ze środków Funduszu to pożyczka w wysokości niemal 1,7 mln zł.

Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno - Wodnik III

Oprócz budowy ponad 6,5 km sieci wodociągowej w ramach inwestycji powstały nowe zbiorniki wody czystej o łącznej pojemności 400 m3 na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Węgorzynie. Dzięki nim możliwe będzie zapewnienie ciągłości dostaw wody mieszkańcom i zapewnienie rezerwy na wypadek pożaru. WFOŚiGW w Szczecinie na realizację inwestycji udzielił gminie prawie 940 tys. zł pożyczki.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek

Efektem ekologicznym tego zadania jest zapobieżenie przedostawania się ścieków do gruntu. W ramach prac powstała nowa, zautomatyzowana przepompownia, a także – ponad 1,7 km kanalizacji grawitacyjnej i niespełna 0,5 km – tłocznej w ulicach: Nowy Świat i Runowska w Węgorzynie wraz z rurociągiem przesyłowym ścieków do Runowa Pomorskiego. Dofinansowanie z Funduszu to 415 tys. zł w formie pożyczki.

Całkowity koszt prac to ponad 13,5 mln zł. Łączne wsparcie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wyniosło ponad 3 mln zł. Inwestycja została dofinansowana także ze środków Unii Europejskiej.

Data publikacji 2020-08-11 11:52 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki