'; ?> Kolejne OSP ze wsparciem w ramach Programu Mały Strażak - aktualności

aktualności

Kolejne OSP ze wsparciem w ramach Programu Mały Strażak

08-10-2020-15-osp-koszalin.jpg

Radiotelefony, motopompy, ubrania specjalne, hełmy, węże, pilarki i agregaty, węże, kurtyny wodne, detektory do pomiaru stężeń tlenu oraz dwutlenku węgla, a także inny sprzęt, niezbędny podczas akcji ratowania życia i zdrowia mieszkańców – trafi w ramach Programu Mały Strażak do kolejnych Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego regionu.

Dziś w koszalińskim Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Robert Stępień – Zastępca Prezesa Zarządu – wręczył przedstawicielom 15 jednostek OSP umowy dofinansowania na łączną kwotę 334 369,24 złotych.

Umowy dofinansowania w formie dotacji otrzymali reprezentanci 15 Ochotniczych Straży Pożarnych w: Mścicach (25 000 zł), Krupach (18 900 zł), Starym Jarosławiu (18 900 zł), Witankowie (25 000 zł), Starych Bielicach (19 100 zł), Warninie (25 000 zł), Grzmiącej (25 000 zł), Bobolicach (25 000 zł), Iwięcinie (21 550,50 zł), Sianowie (17 325,00 zł), Siecieminie (24 615 zł), Gwiazdowie (20 700 zł), Sulechowie (21 500 zł), Szwecji (21 778,74 zł), a także Tychowie (25 000 zł). Całkowity koszt zakupu nowego sprzętu dla tych jednostek to 375 733,60 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne w ramach ogłoszonego przez Fundusz naboru wniosków w ranach Programu Mały Strażak mogły ubiegać się o dotację w wysokości do 90% kosztów zakupu sprzętu i niezbędnego wyposażenia, a maksymalna wysokość wsparcia dla jednej jednostki OSP to 25 tysięcy złotych.

Łącznie w ramach tegorocznej, III edycji Programu ze wsparcia skorzysta 69 jednostek OSP z całego regionu. Budżet Programu to niespełna 1,57 mln zł, z czego prawie 1,37 mln zł to środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 0,2 mln zł – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Data publikacji 2020-10-08 13:49 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki