'; ?> Komunikat dla Beneficjentów Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - aktualności

aktualności

Komunikat dla Beneficjentów Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

1-zmiany-w-programie-czyste-powietrze-wazne-1.jpg

Komunikat dla Beneficjentów Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w sprawie zmian w sposobie przeprowadzania kontroli przedsięwzięć

 

Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2022 r., poz. 1025) z dniem 16 maja 2022 r. zniesiono w Polsce stan epidemii ustanawiając stan zagrożenia epidemicznego co skutkuje przywróceniem obowiązku kontroli projektów na miejscu ich realizacji, zgodnie z zapisami Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

 

Według obowiązującej dokumentacji do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, kontroli podlegają wszystkie zadania w ramach przedsięwzięcia zrealizowane siłami własnymi przez Beneficjenta Programu, a wypłata środków może nastąpić po przeprowadzeniu kontroli i potwierdzeniu stanu faktycznego opisanego przez Beneficjenta we wniosku o płatność.

Ponadto, NFOŚiGW/wfośigw może dokonać kontroli przedsięwzięcia samodzielnie lub poprzez podmioty zewnętrzne do zakończenia okresu trwałości przedsięwzięcia.

Data publikacji 2022-05-30 09:50 Wytworzył(a) Krystian Dutkiewicz Wprowadził(a) Krystian Dutkiewicz Ilość aktualizacji 1 Data aktualizacji 2022-05-30 09:48 Zaktualizował(a) Krystian Dutkiewicz