'; ?> Kontakty telefoniczne w sprawie sprzedaży usług dotyczących programu Czyste Powietrze nie są działaniami NFOŚiGW i WFOŚiGW w Szczecinie - aktualności

aktualności

Kontakty telefoniczne w sprawie sprzedaży usług dotyczących programu Czyste Powietrze nie są działaniami NFOŚiGW i WFOŚiGW w Szczecinie

1-zmiany-w-programie-czyste-powietrze-wazne.jpg

W związku z licznymi informacjami o pojawiających się kontaktach telefonicznych stanowiących rodzaj aktywnej sprzedaży usług w związku z programem „Czyste Powietrze” informujemy, że nie są to działania inicjowane przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Szczecinie, ani za zgodą i konsultacją z nami.

NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Szczecinie w trosce o równe traktowanie zarówno Wnioskodawców, jak i podmiotów realizujących wykonawstwo w ramach inwestycji, pozostawiają każdemu Wnioskodawcy w ramach programu „Czyste Powietrze” pełną swobodę w zakresie wyboru technologii i wykonawców, o ile tylko wybrane rozwiązania spełniają warunki określone w regulaminie programu.

Nasi Wnioskodawcy mają dostęp do bezpłatnej informacji i edukacji w zakresie programu, jego warunków oraz możliwości uzyskania dofinansowania.

Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie www.czystepowietrze.gov.pl

Data publikacji 2022-02-16 11:25 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki Ilość aktualizacji 1 Data aktualizacji 2022-02-16 11:25 Zaktualizował(a) Konrad Czarnecki