'; ?> Montaż klap dymowych w RZOO w Sianowie ze wsparciem Funduszu - aktualności

aktualności

Montaż klap dymowych w RZOO w Sianowie ze wsparciem Funduszu

pgk-01.jpg

Prawie 2,3 mln zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie na systemy przeciwpożarowe na terenie Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie. W poniedziałek, 14 marca 2022 r. Marek Subocz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie i Tomasz Uciński – Prezes PGK Koszalin podpisali umowę pożyczki.

- Fundusz, udzielając wsparcia tej inwestycji, chce zapobiec możliwości powstawania pożarów odpadów i uniknąć ewentualnego skażenia atmosfery. To wszystko w trosce o środowisko i jakość powietrza, którym oddychają mieszkańcy Sianowa i Koszalina. To ważna inwestycja w ekologię, ale także bezpieczeństwo – mówił Marek Subocz – Prezes Zarządu Funduszu.

Przy wsparciu WFOŚiGW w Szczecinie spółka PGK Koszalin realizuje projekt, polegający na montażu klap dymowych w halach o łącznej powierzchni ponad 4300 m2 i kubaturze niemal 37000 m3 na terenie Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów przy ul. Łubuszan 80 w Sianowie. Gromadzone tam zmieszane odpady komunalne oraz surowce wtórne - ze względu na swój skład - stwarzają potencjalne zagrożenie pożarowe. Inwestycja polega na montażu w halach sterowanego elektrycznie systemu klap dymowych z owiewkami i systemem sygnalizacji. System jest zautomatyzowany – otwiera klapy niezwłocznie po wykryciu źródła dymu, a dzięki temu rozwiązaniu obiekty Zakładu w Sianowie mają właściwą ochronę przeciwpożarową.

Fundusz dofinansował inwestycję dwiema pożyczkami: w wysokości 1.598.000 zł oraz 663.000 zł – łącznie ponad 2,26 mln zł. To kolejne wsparcie z WFOŚiGW w Szczecinie dla PGK Koszalin. Wcześniej Fundusz przekazał niemal 5 mln złotych na realizację 4 projektów, dotyczących między innymi rozbudowy stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w RZOO w Sianowie, zastosowania nowych rozwiązań w zakresie ochrony powierzchni ziemi czy zakupu samochodu elektrycznego i stacji ładowania.

Data publikacji 2022-03-14 12:07 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki Ilość aktualizacji 1 Data aktualizacji 2022-03-14 12:09 Zaktualizował(a) Konrad Czarnecki