aktualności

Nabór wniosków w ramach nowej edycji Programu Moja Woda

moja-woda-pierwsza-edycja.jpg

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza od dnia 22.03.2021 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.

 Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie, określone są w treści Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz w Regulaminie naboru wniosków, stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

1) Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie https://wnioski.wfos.szczecin.pl (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na portalu beneficjenta w sekcji „PYTANIA I ODPOWIEDZI”.

2) Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie (wersja 2.x.x), dostępny po lewej stronie w zakładce „DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFCIJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW) Programy i konkursy”. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.

3) Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta.

4) Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć:

 w wersji papierowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

 lub

 Biuro Koszalin

ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin

w godzinach jego pracy tj. 8:00-15:00

albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

 Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu beneficjenta i w wersji papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

 Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

 O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfos.szczecin.pl


Informacje w sprawie szczegółów Programu:
w Biurze Szczecin:

    Pani Joanna Buczek - tel. 91 48-55-132

    Pani Monika Kamińska-Kierzkowska – tel. 91 48-55-112

    Pani Julia Raducha - tel. 91 48-55-122

    Pani Olga Czerwińska - tel. 91 48-55-115

    Pan Robert Kołodziejczyk - tel. 91 48-55-131

 w Biurze Koszalin:

    Pan Maciej Nieckarz – tel.  94 34-67-226

 

W ramach pierwszej edycji Programu Moja Woda WFOŚiGW w Szczecinie zawarł 688 umów dofinansowania na łączną kwotę ponad 3,2 mln zł. Dzięki temu powstały zbiorniki retencyjne o pojemności ponad 6000 metrów sześciennych i udało się zaoszczędzić ponad 76000 m3 wody!

<!-- [if gte mso 9]> <w:LsdException Lo

Pliki do pobrania
  1. docx Ogłoszenie o naborze Rozmiar pliku 19.4 KB Data dodania 2021-03-19 14:03
  2. docx Oświadczenie o samodzielnym montażu Rozmiar pliku 22.18 KB Data dodania 2021-03-19 14:03
  3. pdf Program Priorytetowy Moja Woda Rozmiar pliku 558.29 KB Data dodania 2021-03-19 14:03
  4. doc Protokół odbioru końcowego Rozmiar pliku 48.13 KB Data dodania 2021-03-19 14:03
  5. docx Regulamin - Moja Woda Rozmiar pliku 263.77 KB Data dodania 2021-03-19 14:03
  6. docx Wydatki niekwalifikowane - Moja Woda Rozmiar pliku 19.43 KB Data dodania 2021-03-19 14:03
  7. xls Zapotrzebowanie Rozmiar pliku 31.74 KB Data dodania 2021-03-19 14:03
Data publikacji 2021-03-19 14:03 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki Ilość aktualizacji 2 Data aktualizacji 2021-03-19 14:06 Zaktualizował(a) Konrad Czarnecki