'; ?> Nabór wniosków w ramach Programu REMIZA w roku 2021 - aktualności

aktualności

Nabór wniosków w ramach Programu REMIZA w roku 2021

06-04-2021-remiza.jpg

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na projekty z terenu województwa zachodniopomorskiego realizowane w roku 2021 obejmujące nieruchomości użytkowane przez ochotnicze straże pożarne na ich cele statutowe, których właścicielami są ochotnicze straże pożarne lub gminy

Uprawnionymi do składania wniosku sąjednostki samorządu terytorialnego (JST) szczebla gminnego oraz ochotnicze straże pożarne.

Możliwość dofinansowania w formie dotacji do 90% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że wysokość dofinansowania ze środków Funduszu dla jednego Beneficjenta nie może przekroczyć 30 000,00 zł lub w formie pożyczki, uwzględniając, że łączna kwota dofinansowania w formie dotacji i pożyczki ze środków Funduszu nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie WFOŚiGW w Szczecinie przy ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin lub biurze Funduszu w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin (w zależności od lokalizacji Wnioskodawcy zgodnie z pkt. XII ppkt. 6 Regulaminu), w terminie od 6 kwietnia do 5 czerwca 2021 r.

Zaplanowana alokacja środków dotacyjnych wynosi 510.000,00 zł.

W przypadku nadania wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, decyduje data wpływu wniosku do Funduszu. Formularz wniosku wraz z załącznikami do pobrania ze strony internetowej Funduszu www.wfos.szczecin.pl”.

Pliki do pobrania
  1. pdf Regulamin naboru wniosków na projekty z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych Rozmiar pliku 317.42 KB Data dodania 2021-04-06 08:29
  2. doc Załącznik nr 1 Ochrona Powietrza – Zadania Termomodernizacyjne Rozmiar pliku 112.13 KB Data dodania 2021-04-06 08:29
  3. doc Załącznik nr 2 Ochrona Powietrza – Ogniwa fotowoltaiczne Rozmiar pliku 131.07 KB Data dodania 2021-04-06 08:29
  4. xls Załącznik nr 3 Ochrona Powietrza – Modernizacja oświetlenia wewnętrznego Rozmiar pliku 45.06 KB Data dodania 2021-04-06 08:29
  5. doc Załącznik nr 4 Ochrona Powietrza Rozmiar pliku 117.76 KB Data dodania 2021-04-06 08:29
  6. doc Załącznik nr 5 Ochrona Powietrza - Pompy ciepła Rozmiar pliku 117.25 KB Data dodania 2021-04-06 08:29
  7. doc Załącznik nr 6 Ochrona Powietrza – Kolektory słoneczne Rozmiar pliku 117.25 KB Data dodania 2021-04-06 08:29
Data publikacji 2021-04-06 08:29 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki