'; ?> Nabór wniosków w ramach Programu Remiza - aktualności

aktualności

Nabór wniosków w ramach Programu Remiza

06-07-2020-remiza.jpg

Regulamin naboru wniosków w trybie ciągłym na projekty z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w roku 2020 - „REMIZA”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na projekty z terenu województwa zachodniopomorskiego realizowane w roku 2020 obejmujące nieruchomości użytkowane przez ochotnicze straże pożarne na ich cele statutowe, których właścicielami są ochotnicze straże pożarne lub gminy.

Uprawnionymi do składania wniosku są jednostki samorządu terytorialnego (JST) szczebla gminnego oraz ochotnicze straże pożarne.

Możliwość dofinansowania w formie dotacji do 90% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że wysokość dofinansowania ze środków Funduszu dla jednego Beneficjenta nie może przekroczyć 30 000,00 zł lub w formie pożyczki, z zastrzeżeniem, że łączna kwota dofinansowania w formie dotacji i pożyczki ze środków Funduszu nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie WFOŚiGW w Szczecinie przy ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin lub biurze Funduszu w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin (w zależności od lokalizacji Wnioskodawcy zgodnie z pkt. XII ppkt. 6 Regulaminu), w terminie od 6 lipca 2020 r. do 9 października 2020 r.

Zaplanowana alokacja środków dotacyjnych wynosi 300.000,00 zł.

W przypadku nadania wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, decyduje data wpływu wniosku do Funduszu. Formularz wniosku wraz z załącznikami do pobrania ze strony internetowej Funduszu www.wfos.szczecin.pl”.

Pliki do pobrania
  1. pdf Regulamin Programu Remiza Rozmiar pliku 418.72 KB Data dodania 2020-07-06 07:58
  2. pdf Infografika Programu Remiza Rozmiar pliku 361.21 KB Data dodania 2020-07-06 07:58
Data publikacji 2020-07-06 07:58 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki