'; ?> Niemal 30 nowych kandydatów na energetyków gminnych - aktualności

aktualności

Niemal 30 nowych kandydatów na energetyków gminnych

21-03-2019-de-www.jpg

Grono kandydatów na energetyków gminnych w województwie zachodniopomorskim poszerzyło się o kolejnych 27 osób. Zakończyła się druga edycja szkoleń zorganizowana przez Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Szczecinie. Wzięli w nich udział urzędnicy rekomendowani i zgłoszeni przez gminy.

Szkolenie zakończyło się egzaminem, po którym Paweł Mirowski – Prezes Zarządu Funduszu – wręczył certyfikaty uczestnikom.

Podobnie jak podczas poprzedniej edycji, sześciodniowe szkolenia odbyły się w dwóch cyklach. Składały się z bloku wykładów o tematyce dotyczącej między innymi zarządzania energią w gminie, poprawy efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, gospodarki niskoemisyjnej oraz źródeł finansowania. W ramach wizyt studyjnych zorganizowano spotkania w formie „case study”, podczas których przyszli energetycy gminni poznali 7 różnych źródeł wytwarzania energii cieplnej, elektrycznej i chłodu oraz zdobyli wiedzę z zakresu elektromobilności.

Tak innowacyjna forma kształcenia po raz kolejny była możliwa dzięki wsparciu, którego udzielił Kołobrzeski Klaster Energii reprezentowany przez panią Elżbietę Syrda i pana Tadeusza Żurka, jak również dzięki uprzejmości oraz zaangażowaniu  pana Marcina Marucha - Pełnomocnika ds. Rozwoju Nowych Obszarów Biznesowych Energa Obrót SA.

W trakcie szkolenia odbyły się również warsztaty z wypełniania wniosków w ramach ogólnopolskiego programu Czyste Powietrze, tak by przyszli energetycy gminni mogli udzielać wsparcia zainteresowanym mieszkańcom w swoich regionach.

Szkolenia zostały zorganizowane w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” i w całości sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.3.

Data publikacji 2019-03-21 00:00 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki