'; ?> Nowa ekopracownia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu - aktualności

aktualności

Nowa ekopracownia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu

walcz-06.jpg

Tam gdzie jeziora, błękity” to hasło projektu edukacyjnego, dzięki któremu w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu, przy wsparciu Funduszu, powstała nowoczesna ekopracownia. Salę, w której uczniowie będą poznawać ekosystemy wodne, w towarzystwie prof. Przemysława Czarnka - Ministra Edukacji i Nauki, Posła Czesława Hoca oraz Tomasza Wójcika – Wicewojewody Zachodniopomorskiego otworzył dziś Marek Subocz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

- Szkoła wyposażyła klasę między innymi w mikroskopy, monitor interaktywny, laptop, ekologiczny zestaw do badania wody oraz szkielet ryby i akwarium. Oprócz lekcji przyrody i biologii będzie w niej realizowany program edukacyjny „Tam gdzie jeziora, błękity”, w którym uczniowie poznają tajniki badania jakości wody. To wszystko w ramach programu Eko-Pracownia, na który Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przeznaczył w tym roku 575 tysięcy złotych. Dzięki temu w 13 szkołach powstaną nowoczesne sale naukowe – mówi Marek Subocz – Prezes Zarządu Funduszu.

Koszt pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu to prawie 45 tys. zł, w tym ponad 40 tys. zł dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie. W ramach programu Eko-Pracownia, który jest adresowany do szkół podstawowych i średnich Fundusz dofinansowuje m.in. modernizację i doposażenie pracowni edukacyjnych w sprzęt i materiały do edukacji ekologicznej, zakup pomocy naukowych i wyposażenia, w tym komputerów i mebli, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, a także prace remontowe.

Data publikacji 2022-12-08 10:56 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki