'; ?> Nowa instalacja oczyszczania spalin w koszalińskiej MEC - aktualności

aktualności

Nowa instalacja oczyszczania spalin w koszalińskiej MEC

05-02-2021-meckoszalin.jpg

Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zamontowała na swoich obiektach instalację oczyszczania spalin, dzięki której rocznie do atmosfery nie trafi ponad 250 ton zanieczyszczeń, w tym pyłów i dwutlenku siarki.

Zakończyła się realizacja instalacji oczyszczania spalin dla 4 kotłów: 3 w ciepłowni przy ul. Mieszka I i 1 przy ul. Slowiańskiej w Koszalinie. By obniżyć zawartość siarki w spalinach wykonano kompletną instalację redukcji SO2 w oparciu o automatyczne wapnowanie filtrów workowych, instalację podawania i dozowania reagenta, a także odbioru odpadu. Przygotowano też instalację odbioru i transportu pyłów dymnicowych oraz układ sprężonego powietrza, a także zamontowano nowe wentylatory wyciągu spalin. Nad sprawnym funkcjonowaniem całości czuwają nowe układy zasilania, sterowania, pomiarów i automatyki.

Planowanym efektem ekologicznym jest redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery: pyłu o ponad 132 tony rocznie oraz dwutlenku siarki – niemal 120 t/rok. Koszt inwestycji, która pozwoli MEC spełnić nowe, rygorystyczne wymogi unijne dotyczące poziomu emisji zanieczyszczeń, to prawie 10,8 mln zł, z czego niespełna 10,4 mln zł to pożyczka udzielona przez WFOŚiGW w Szczecinie.

Data publikacji 2021-02-05 11:36 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki