'; ?> Nowa łódź Społecznej Straży Rybackiej w Szczecinie pozwoli na monitoring 30 zachodniopomorskich rzek, jezior i zbiorników zaporowych - aktualności

aktualności

Nowa łódź Społecznej Straży Rybackiej w Szczecinie pozwoli na monitoring 30 zachodniopomorskich rzek, jezior i zbiorników zaporowych

01-02-2021-pzw.jpg

Funkcjonariusze Społecznej Straży Rybackiej Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie dzięki nowej łodzi będą mogli – niezależnie od pogody - prowadzić patrole na 30 zachodniopomorskich rzekach, jeziorach i zbiornikach zaporowych. Zakup, nastawiony na ochronę przyrody i przeciwdziałanie kłusownictwu, dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Kabinowa jednostka, która jednorazowo zabierze na pokład maksymalnie 6 osób, została wyposażona w silnik zaburtowy o mocy 80 KM i echosondę.

- Wyposażenie jednostki pozwoli Społecznej Straży Rybackiej na prowadzenie patroli wodnych w dzień i w nocy, niezależnie od pogody i pory roku – szczególnie jesienią i zimą, gdy częściej mamy do czynienia z problemem kłusownictwa. W ten sposób Strażnicy będą chronić cenne przyrodniczo zbiorniki wodne, ale także przeciwdziałać zanieczyszczeniom wód – mówi Emilia Niemyt – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

Łódź będzie wykorzystywana przez Społeczną Straż Rybacką Okręgu PZW w Szczecinie na wodach będących w zasobach Okręgu, w szczególności na Odrze Zachodniej i Wschodniej, a także na zbiornikach wodnych w okolicach Goleniowa, Gryfina, Gryfic, Kamienia Pomorskiego, Łobza, Polic, Pyrzyc i Stargardu. Monitoring obejmie 30 rzek, jezior i zbiorników zaporowych na wodach Okręgu PZW w Szczecinie. Korzyścią ma być nie tylko zwiększenie ochrony wód, ochrony przyrody i monitoringu środowiska naturalnego, ale także poprawa walorów turystycznych wzdłuż zachodniopomorskich rzek.

W strukturze Społecznej Straży Rybackiej Okręgu PZW w Szczecinie znajduje się 9 komend powiatowych SSR. Społeczna Straż Rybacka działa na podstawie art. 24, art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 18 kwietnia o rybactwie śródlądowym. Zadaniem SSR jest sprawowanie kontroli przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wydanych na jej podstawie w ścisłym współdziałaniu z innymi jednostkami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony wód, mienia społecznego, ochrony przyrody i przestrzegania prawa (m. in.  współdziała z Państwową Strażą Rybacką, Policją i Głównym Inspektoratem Rybołówstwa Morskiego).

Koszt zakupu łodzi to ponad 123 tysiące złotych, z czego 60 tys. zł to dotacja udzielona przez WFOŚiGW w Szczecinie. Dzięki tym środkom kupiono także przyczepę do transportu jednostki.

To kolejne wsparcie Funduszu, udzielone Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie. Przyznane wcześniej dofinansowanie pozwoliło na realizację 12 odcinków filmów „Kołowrotek”, dotyczących edukacji i promocji wędkarstwa. Łączne dofinansowanie przekazane przez Fundusz Związkowi to ponad 111 tysięcy złotych.

Data publikacji 2021-02-01 12:56 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki