'; ?> Nowa sieć kanalizacyjna w ulicy Tanowskiej w Policach - aktualności

aktualności

Nowa sieć kanalizacyjna w ulicy Tanowskiej w Policach

police-04.jpg

Prawie 1,7 mln zł wsparcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na poprawę gospodarki wodno-ściekowej w gminie Police. Środki pozwolą Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wybudować ponad pół kilometra sieci kanalizacyjnej w ulicy Tanowskiej w Policach.

Umowę dofinansowania – w obecności Posła Leszka Dobrzyńskiego – podpisali: Marek Subocz-Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie i Rafał Zieliński-Prezes ZWiK Police. Nowy rurociąg o średnicy 300 milimetrów pozwoli na odprowadzenie do oczyszczalni ścieków z Trzeszczyna, ulic: Fabrycznej, Tanowskiej i Energetyków w Policach, a także obszaru, który jest związany z budową kanalizacji w Tanowie i Witorzy. Fundusz finansuje inwestycję w 100%, udzielając 1,66 mln złotych pożyczki. Nowy rurociąg sprawi, że ścieki nie będą przedostawać się do gruntu. Prace potrwają do końca października.

To kolejna współpraca na rzecz poprawy jakości środowiska między Funduszem, a polickim ZWiK. Dzięki prawie 800 tys. zł dofinansowania powstaje nowoczesny system, który będzie monitorował odprowadzanie ścieków z 57 instalacji na terenie gminy. Rozwiązanie pozwoli szybko reagować w przypadku awarii i zapobiec ewentualnemu przenikaniu ścieków do gleby i wody. Realizacja inwestycji potrwa do końca przyszłego roku.

Data publikacji 2022-08-23 11:45 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki