'; ?> Nowa wieża widokowa w Nadleśnictwie Kliniska - aktualności

aktualności

Nowa wieża widokowa w Nadleśnictwie Kliniska

27-05-2020-kliniska-wieza.jpg Fot.: Nadleśnictwo Kliniska

Nad rzeką Iną, w pobliżu zagrody pokazowej konika polskiego, przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, została wybudowana drewniana wieża widokowa, która już niedługo zostanie udostępniona odwiedzającym malowniczą Puszczę Goleniowską.

Z tarasu będzie można podziwiać meandry rzeki Iny oraz łąki storczykowe na terenie Nadleśnictwa Kliniska. Wieża to element programu działań związanych z edukacją leśną prowadzonych w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, z którego oferty korzystają uczniowie m.in. ze Szczecina, Stargardu i Goleniowa.

Koszt budowy to ponad 230 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie przekazane przez WFOŚiGW w Szczecinie to niemal 68 tysięcy złotych. Pozostałe środki pochodziły z budżetu Nadleśnictwa Kliniska oraz z zakupionych Jednostek Dwutlenku Węgla w ramach projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych. LGW to pilotażowo-wdrożeniowy projekt Lasów Państwowych, który ma się przyczynić się do zwiększenia ilości CO2 pochłanianego przez ekosystem leśny, głównie drzewostany i glebę oraz redukcję emisji gazu z obszarów podmokłych.

Data publikacji 2020-05-27 11:47 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki