'; ?> Nowe radiowozy elektryczne dla zachodniopomorskiej Policji - aktualności

aktualności

Nowe radiowozy elektryczne dla zachodniopomorskiej Policji

12-08-2020-policja-elektryki.jpg

ześć nowych aut elektrycznych zasili flotę Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 6 sierpnia 2020 roku podjął decyzję o wsparciu zakupu nowych pojazdów, które będą służyć w Szczecinie, Policach i Wałczu.

Celem projektu jest ograniczenie emisji do atmosfery dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń, w tym pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10, NOX, a także benzo(a)pirenu, Łącznie – dzięki nowym autom – rocznie do atmosfery nie trafi ponad 3,7 tony CO2.

Z pojazdów skorzystają funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Szczecinie, Wydziału Postępowań Administracyjnych, Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie, Wydziału Prewencji KMP w Szczecinie, a także Wydziałów Prewencji KPP w Policach i Wałczu. Wsparcie w formie przekazania środków w ramach rezerwy celowej budżetu państwa to 531,2 tys. zł. Inwestycja obejmie też budowę 6 stacji ładowania.

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie aktualnie dysponuje 6 dofinansowanymi przez Fundusz samochodami elektrycznymi, z czego 2 to pojazdy nieoznakowane, a 4 – oznakowane: pierwsze w Polsce w pełni elektryczne radiowozy, w tym jeden dostosowany do przewozu psów służbowych. Samochody są wykorzystywane w Szczecinie, Świnoujściu oraz Szczecinku.

Dotychczas WFOŚiGW w Szczecinie dofinansował zakup 54 samochodów elektrycznych i 25 stacji ładowania, przekazując dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji w kwocie niemal 6,2 mln zł. Osiągnięty i planowany do osiągnięcia efekt ekologiczny, związany z zakupem wspomnianych pojazdów, to redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery o niemal 48 ton rocznie.

Auta elektryczne kupione przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Szczecinie zasiliły floty m.in.: Wojewody Zachodniopomorskiego, jednostek Gminy Miasta Szczecin (Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, Wydział Oświaty Urzędu Miasta, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Domy Pomocy Społecznej), Urzędu Morskiego w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie, Spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie, Straży Miejskich w Stargardzie i Kołobrzegu czy Uzdrowiska Świnoujście.

Data publikacji 2020-08-12 09:26 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki