'; ?> Nowe filmy dla beneficjentów Programu Czyste Powietrze - aktualności

aktualności

Nowe filmy dla beneficjentów Programu Czyste Powietrze

czyste-powietrze-1.jpg

Jak poprawnie wypełnić wniosek i przesłać go za pośrednictwem Portalu Beneficjenta- można dowiedzieć się z 5 nowych filmów, dotyczących Programu Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest ograniczenie lub uniknięcie emisji szkodliwych gazów i pyłów wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne, pozwala sfinansować wymianę źródła ciepła zasilane paliwem stałym na ekologiczne, a także kompleksową termomodernizację domu, by poprawić jego
efektywność energetyczną. To pierwszy program, który pozwala uzyskać atrakcyjne wsparcie finansowe na tak szeroki zakres prac m. in. takich jak: wymianę nieefektywnych energetycznie źródeł ciepła, w tym pieców i kotłów na paliwa stałe, docieplenie przegród budynku, zakup i wymianę okien i drzwi na energooszczędne, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, zakup wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Co dla beneficjentów ważne – program oferuje dofinansowanie do 100% wartości inwestycji, przy czym bezzwrotna dotacja – w zależności od dochodu na członka rodziny – może wynieść nawet 90%.

Czyste Powietrze - informacje ogólne

Czyste Powietrze - Część A

Czyste Powietrze - Część B

Czyste Powietrze - Część CD

Czyste Powietrze - Część EFG

Data publikacji 2019-09-25 11:53 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki Ilość aktualizacji 1 Data aktualizacji 2021-05-28 22:44 Zaktualizował(a) Artur Szczybelski