'; ?> Nowe modele ryb w Centrum PotamON - aktualności

aktualności

Nowe modele ryb w Centrum PotamON

09-02-2021-potamon-ryby.jpg

Okoń, karaś, sandacz, lin i jesiotr - Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej i Monitoringu Środowiska PotamON kupiło łącznie 10 nowych modeli ryb w ramach projektu, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Projekt zakłada również organizację cyklu szkoleń dotyczących między innymi monitoringu wód, ekologii ekosystemów wodnych, ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt czy retencji wód. Szkolenia zostaną przeprowadzone przez pracowników Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. WFOŚiGW w Szczecinie dofinansował doposażenie Centrum PotamON kwotą ponad 2,4 tys. zł.

Data publikacji 2021-02-09 11:48 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki