'; ?> Nowe Naturalnie na 25-lecie WFOŚiGW w Szczecinie - aktualności

aktualności

Nowe Naturalnie na 25-lecie WFOŚiGW w Szczecinie

naturalnie.jpg

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie już od ponad 25 lat skutecznie wspiera poprawę jakości środowiska naszego regionu, koncentrując się na zapewnieniu atrakcyjnego finansowania szerokiego zakresu działań ekologicznych, dotyczących między innymi ochrony powietrza, elektromobilności, gospodarki wodnej i ochrony wód, ochrony powierzchni ziemi, edukacji ekologicznej oraz ochrony przyrody.

Od 1993 roku na realizację niemal 7 tysięcy zadań proekologicznych przeznaczyliśmy kwotę przekraczającą 2,5 miliarda złotych. To pieniądze dobrze zainwestowane w poprawę stanu środowiska, czego efekty Wszyscy odczuwamy na co dzień. Dzięki środkom wydatkowanym przez ostatnie ćwierczwiecze na działania proekologiczne mieszkańcy kolejnych miejscowości województwa zachodniopomorskiego zyskali dostęp do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, a przez to – czystą wodę. Udało się wymienić ponad 1,5 tysiąca nieefektywnych źródeł ciepła i jednocześnie znacznie ograniczyć emisję szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. Dzięki wsparciu Funduszu możliwe było także przywrócenie naturze zrekultywowanych składowisk odpadów, na których zostały wytyczone ścieżki edukacyjne. Kolejne owoce działalności Funduszu to nowoczesne i świetnie wyposażone Ośrodki Edukacji Ekologicznej, dzięki którym uczniowie zachodniopomorskich szkół, ale także i dorośli, mogą lepiej poznać i zrozumieć fascynujący świat otaczającej nas przyrody.

Takie efekty nie byłyby możliwe do osiągnięcia, gdyby nie połączenie atrakcyjnych mechanizmów finansowych, oferowanych przez Fundusz oraz determinacji i pomysłów beneficjentów ubiegających się o różne formy dofinansowania. Osiągnięcie końcowych efektów i wyznaczonych celów nie byłoby także możliwe bez zaangażowania pracowników WFOŚiGW w Szczecinie, którzy na co dzień zajmują się przyjmowaniem, oceną i rozliczaniem wniosków, a także pomagają beneficjentom na każdym etapie prowadzonych zadań.

Przed Funduszem kolejne wyzwania, związane między innymi z realizacją ogólnopolskiego, rządowego Programu „Czyste Powietrze”, pozwalającego na sfinansowanie kompleksowej termomodernizacji domu wraz z wymianą źródła ciepła wraz z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii. Przyszłość to także realizacja programów dotyczących dalszego rozwoju elektromobilności, która zgodnie z celami wyznaczonymi przez Polski Rząd jest przyszłością polskiej gospodarki. Jestem przekonany, że przy okazji kolejnego okrągłego jubileuszu działalności WFOŚiGW w Szczecinie będziemy mogli przyznać, że Województwo Zachodniopomorskie jest regionem jeszcze bardziej przyjaznym środowisku, a jego mieszkańcy posiadają jeszcze większą wiedzę, jak skutecznie inwestować w ekologię.

Zapraszam do lektury jubileuszowego wydania biuletynu Naturalnie.

Paweł Mirowski

Prezes Zarządu

Data publikacji 2018-11-21 00:00 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki