'; ?> Nowe pojazdy dla KW PSP w Szczecinie - aktualności

aktualności

Nowe pojazdy dla KW PSP w Szczecinie

26-10-2020-psp.jpg

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie kupi dwa samochody ratowniczo-gaśnicze z funkcją likwidacji i ograniczania stref skażeń. Decyzję o przekazaniu 1,5 mln złotych w ramach rezerwy celowej budżetu państwa podjęła Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Dzięki tym środkom zachodniopomorscy Strażacy zyskają dwa uterenowione samochody ratowniczo-gaśnicze z kabiną 3 lub 6-osobową. Każdy z nich będzie wyposażony w 2500-litrowy zbiornik na wodę i 250-litrowy – na środek pianotwórczy, a także między innymi: agregat prądotwórczy, maszt oświetleniowy z reflektorami, autopompę pożarniczą, działo wodno-pianowe i urządzenia szybkiego natarcia. Dodatkowe, przewidziane do montażu w pojazdach wyposażenie to sprzęt burzący, ratowniczy, sygnalizacyjny i asekuracyjny.

Efektem ekologicznym projektu będzie zwiększenie stanu bezpieczeństwa i sprawniejsze prowadzenie akcji ratowniczych i gaśniczych, a także likwidacja i ograniczenie zagrożeń dla środowiska.

Łączny koszt zakupu pojazdów to 2 miliony złotych. Wśród źródeł finansowania, oprócz rezerwy celowej budżetu państwa, są też środki własne KW PSP oraz dofinansowanie z jednostek samorządu terytorialnego.

Zdjęcie ilustracyjne: wozy, poprzednio zakupione przez KW PSP przy wsparciu WFOŚiGW w Szczecinie.

Data publikacji 2020-10-26 09:33 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki Ilość aktualizacji 1 Data aktualizacji 2020-10-26 09:38 Zaktualizował(a) Konrad Czarnecki