'; ?> Nowe wozy strażackie dla zachodniopomorskich OSP - aktualności

aktualności

Nowe wozy strażackie dla zachodniopomorskich OSP

img-20220419-wa0001.jpg

Do Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa zachodniopomorskiego w ramach nowej edycji Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych trafi 18 wozów ratowniczo-gaśniczych. Wśród nich jest 10, które uzyskały łącznie ponad 2 miliony złotych dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Dziś w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie w obecności Czesława Hoca i Artura Szałabawki – Posłów na Sejm RP, Wojewody Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego, Pawła Mirowskiego – Zastępcy Prezesa Zarządu NFOŚiGW i Marka Subocza – Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie do służby zostali przyjęci nowi strażacy, a także wręczono promesy dofinansowania zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych.

- Nowe wozy będą służyć mieszkańcom i środowisku – dzięki nim Strażacy będą jeszcze szybciej na miejscu akcji, gdy w walce o życie i zdrowie ludzi, a także ograniczenie skutków zagrożeń dla środowiska liczy się każda sekunda. Dziękuję Strażakom-Ochotnikom za poświęcenie w codziennej, niełatwej służbie – mówi Marek Subocz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

Promesy dofinansowania na zakup samochodów otrzymali przedstawiciele OSP: Bierzwnik (450.000 zł), Poźrzadło Wielkie (200.000 zł), Chojna (100.000 zł), Czachów (200.000 zł), Strzekęcino (100.000 zł), Mścice (194.000 zł), Zagórzyce (200.000 zł), Karsko (200.000 zł), Babin (200.000 zł) oraz Żarowo (200.000 zł). Łączne dofinansowanie ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Szczecinie na zakup tych pojazdów to 2.044.000 zł, a koszt całkowity - 10.355.000 złotych. OSP Zagórzyce kupi ciężki wóz, a pozostałe jednostki – średnie samochody ratowniczo-gaśnicze.

Ogólnopolski Program Finansowania Służb Ratowniczych jest realizowany w ramach porozumienia, zawartego między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, a Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Ochotnicze Straże Pożarne w ramach pierwszej części programu otrzymują wsparcie na zakup nowych wozów ratowniczo-gaśniczych. Dofinansowanie w drugiej części – popularnie nazywanej programem Mały Strażak – pozwala na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia, w tym ubrań specjalnych, hełmów, pilarek i węży pożarniczych.

Data publikacji 2022-04-19 15:15 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki Ilość aktualizacji 1 Data aktualizacji 2022-04-19 15:15 Zaktualizował(a) Konrad Czarnecki