'; ?> Nowoczesna łódź koszalińskich Strażaków - aktualności

aktualności

Nowoczesna łódź koszalińskich Strażaków

06-11-2020-psp-koszalin-lodz.jpg Fot.: KM PSP w Koszalinie

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie kupiła nową łódź z silnikiem zaburtowym i przyczepą dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2, która będzie służyć m.in. do ograniczania skażeń środowiska.

Nowa łódź, która będzie wykorzystywana w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu koszalińskiego, a także realizacji działań w zakresie czynnej ochrony przyrody, to nowoczesna ratownicza sześciometrowa jednostka, wykonana z polietylenu odpornego na działanie kwasów, zasad, soli, większości związków organicznych i chemicznych. Jednorazowo zabierze na pokład do 10 osób. Jest wyposażona między innymi w konsolę sterującą, belkę sygnalizacyjną wraz z oświetleniem i silnik zaburtowy o mocy 40 KM. Dodatkowo łódź doposażono w sprzęt pomocniczy m.in. w szperacz ręczny, koło i rzutkę ratunkową, kamizelki ratownicze oraz lornetkę.

Łódź będzie służyła ratownikom z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Koszalinie do prowadzenia działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i do likwidacji skutków zdarzeń, w tym m.in.:
- uszczelniania wałów przeciwpowodziowych;
- ograniczania wycieków substancji szkodliwych dla środowiska;
- ustawiania zapór;
- zapobiegania skażenia wód poprzez wydobywanie z akwenów przedmiotów, które zawierają materiały chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze i stanowią zagrożenie dla żywych organizmów;
- ratowania oraz poszukiwania osób na powierzchni i pod wodą.    

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 w Koszalinie zyskała sprzęt ratowniczy, który pozwala uzyskać efekt ekologiczny w postaci stworzenia możliwości technicznych do działań w zakresie czynnej ochrony przyrody

Całkowity koszt zakupu to 68 tysięcy złotych, a dofinansowanie – po połowie – pochodziło z WFOŚiGW w Szczecinie oraz Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

Data publikacji 2020-11-06 08:34 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki