'; ?> Nowy Komisariat Policji w Międzyzdrojach z dofinansowaniem WFOŚiGW w Szczecinie - aktualności

aktualności

Nowy Komisariat Policji w Międzyzdrojach z dofinansowaniem WFOŚiGW w Szczecinie

06-02-2020-komisariat-miedzyzdroje.jpg

Policjanci z Międzyzdrojów pracują w nowym miejscu – komisariacie przy ul. Kopernika 2. W czwartek, 6 lutego, Komendant Komisariatu podkom. Bernadetta Kujda odebrała symboliczne klucze. Termomodernizację obiektu dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, przekazując 200 tysięcy złotych w ramach rezerwy celowej budżetu Państwa.

Dotychczasowa siedziba Komisariatu Policji w Międzyzdrojach zlokalizowana była przy ul. Mickiewicza 14. Budynek nie spełniał obowiązujących aktualnie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych w obiektach służbowych policji. Starosta Kamieński wydał decyzję o przekazaniu nieruchomości przy ul. Kopernika 2 w Międzyzdrojach przez Morski Oddział Straży Granicznej na rzecz Komedy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Następnie została podpisana umowa dotycząca przebudowy nowej siedziby KP w Międzyzdrojach.

Zakończenie prac oraz odbiór budynku odbył się we wrześniu 2019 roku. Środki na inwestycję w całości pochodziły z budżetu Policji. Całkowity koszt przebudowy wyniósł niemal 2,3 miliona złotych. W ramach dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości 200 tysięcy złotych zostały wykonane prace termomodernizacyjne, w tym docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana okien i drzwi, wymiana instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami oraz montaż wentylacji i klimatyzacji. Efektem ekologicznym jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 24 tony rocznie. Zmniejszy się też zapotrzebowanie obiektu na energię cieplną o niemal 430 GJ rocznie.

Nowa siedziba Komisariatu Policji w Międzyzdrojach  to budynek główny - trzykondygnacyjny - z podpiwniczeniem. W piwnicy znajdują się pomieszczenia magazynowe oraz techniczne. Na parterze umiejscowiono pomieszczenia zespołu dyżurnych, pokoje wydziału prewencji i ruchu drogowego, serwerownię, a także pomieszczenia sanitarne i socjalne. Na I piętrze znajduje się pokój komendanta wraz z sekretariatem i zapleczem socjalnym, sala odpraw, pokoje wydziału kryminalnego, pokoje pracowników administracyjnych oraz pomieszczenia sanitarno-socjalne. Nowa siedziba poprawi warunki pracy funkcjonariuszy i pracowników Policji, jak również warunki obsługi obywateli. W projekcie uwzględniono wszystkie pomieszczenia wykorzystywane do realizacji podstawowych zadań jednostki, których możliwości utworzenia nie gwarantował użytkowany dotychczas budynek. Przeprowadzony remont zdecydowanie zwiększa komfort odwiedzających jednostkę i poprawia warunki pracy policjantów.

Data publikacji 2020-02-07 10:00 Wytworzył(a) KWP w Szczecinie/WFOŚiGW w Szczecinie Wprowadził(a) Konrad Czarnecki