'; ?> Nowy system grzewczy w zabytkowym kościele przy ul. Słowackiego w Szczecinie - aktualności

aktualności

Nowy system grzewczy w zabytkowym kościele przy ul. Słowackiego w Szczecinie

05-08-2020-parafia-zbawiciel.jpg

Budynek kościoła i plebanii Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie przejdą kompleksową termomodernizację dzięki dofinansowaniu w formie dotacji i pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Przed rozpoczęciem inwestycji obydwa obiekty zostały objęte audytem energetycznym, który wskazał optymalny zakres prac termomodernizacyjnych. W budynku kościoła zostanie zlikwidowany kocioł węglowy oraz zostanie zamontowana podłogowa instalacja grzewcza. Oprócz tego prace obejmą wymianę stolarki drzwiowej i okiennej oraz docieplenie ścian. Na plebanii – w miejscu 2 kotłów węglowych – powstanie kotłownia wyposażona w dwa kotły gazowe o mocy 80 kW pracujące w układzie kaskadowym, która będzie ogrzewać zarówno budynek kościoła, jak i plebanii. Prace obejmą też modernizację kilkudziesięcioletniej instalacji grzewczej, docieplenie stropodachu, montaż nowego podgrzewacza wody, a także dachowej mikroinstalacji fotowoltaicznej, która rocznie wyprodukuje 11,34 MWh zielonej energii.

Dzięki realizacji tej inwestycji zostanie ograniczona emisja dwutlenku węgla do atmosfery o ponad 220 ton rocznie, a obiekty będą zużywać ponad 1700 GJ energii cieplnej mniej w skali roku.

Fundusz wsparł inwestycję „Termomodernizacja obiektów Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Zbawiciela - zabytkowego kościoła oraz plebanii - Etap I” pożyczką w wysokości 1,5 mln zł oraz dotacją – niemal 650 tysięcy złotych. Prace – zgodnie z harmonogramem – mają potrwać do końca września.

Data publikacji 2020-08-05 10:20 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki