'; ?> Nowy wóz patrolowy Straży Gminnej w Rewalu - aktualności

aktualności

Nowy wóz patrolowy Straży Gminnej w Rewalu

09-12-2020-rewal-auto.jpg

Dzięki nowemu samochodowi z napędem 4x4 Strażnicy Gminni z Rewala będą mogli dotrzeć w miejsca trudnodostępne i prowadzić patrole między innymi na obszarach Natura 2000. Zakup pojazdu dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Samochód będzie służył m.in. do monitoringu zagrożeń środowiska na obszarach Natura 2000, w szczególności plaż, wydm i w otulinie rezerwatu przyrody. Będzie wykorzystywany także do kontroli dzikich wysypisk śmieci oraz wycinki drzew.

Koszt pojazdu to prawie 88 tysięcy złotych, z czego połowa to dotacja ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.

Data publikacji 2020-12-09 13:47 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki