'; ?> Nowy wóz Straży Gminnej w Kołbaskowie - aktualności

aktualności

Nowy wóz Straży Gminnej w Kołbaskowie

21-01-2020-kolbaskowo-woz.jpg

Straż Gminna w Kołbaskowie ma nowy wóz, dzięki któremu będzie mogła na bieżąco monitorować obszary Natura 2000 na swoim terenie. Zakup dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Efektem ekologicznym tego zadania jest możliwość prowadzenia szczegółowego monitoringu zagrożeń dla środowiska naturalnego m.in. na obszarach „Natura 2000”. Strażnicy Gminni – nowym wozem – będą kontrolować dzikie wysypiska i paleniska na terenie gminy, a także legalność wycinki drzew.

Pojazd kosztował 108 tysięcy złotych. Połowa to dotacja ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.

Data publikacji 2020-01-21 11:26 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki