'; ?> Obowiązek sprawozdawczy sprzedawców żywności za 2020 rok - aktualności

aktualności

Obowiązek sprawozdawczy sprzedawców żywności za 2020 rok

marnowanie-zywnosci.jpg

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U z 2020 r. poz. 1645) istnieje obowiązek składania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Szczecinie pisemnego rocznego sprawozdania o marnowanej żywności przez sprzedawców żywności, w terminie do 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Wzór sprawozdania o marnowanej żywności określony został w drodze rozporządzenia przez Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. 2020 poz. 2246)

Zgodnie z art. 5 ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, sprzedawca żywności w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy, wnosi należną opłatę na rachunek bankowy wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie województwa, w którym znajduje się siedziba sprzedawcy żywości.

Opłaty należy dokonać na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie BGK O/Szczecin: 96 1130 1176 0022 2124 2520 0004

Pliki do pobrania
  1. docx Wzór sprawozdania żywność 2021 Rozmiar pliku 20.16 KB Data dodania 2021-03-04 14:41
Data publikacji 2021-03-04 14:41 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki