'; ?> OSP w Rychnowie ma nowy wóz - aktualności

aktualności

OSP w Rychnowie ma nowy wóz

18-01-2020-osp-rychnow.jpg Fot.: OSP w Rychnowie.

2500-litrowy zbiornik piany, 250-litrowy na środek pianotwórczy i elektryczna wyciągarka są na wyposażeniu średniego wozu ratowniczo-gaśniczego, który trafił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychnowie. To dla Strażaków-Ochotników duża radość, bo nowy pojazd zastąpi wyprodukowany 44 lata temu wóz, który aktualnie służy w OSP.

- Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Ochotnicza Straż Pożarna w Rychnowie zyskała nowy samochód, dzięki któremu Strażacy szybciej dotrą na miejsce akcji i są lepiej przygotowani do akcji, w których trzeba błyskawicznie reagować na zagrożenia środowiska – mówi Paweł Mirowski – Prezes Zarządu Funduszu.

Jednostka OSP w Rychnowie od maja 2018 roku znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Ochotnicy wyjeżdżają do akcji na terenie gminy Barlinek i powiatu myśliborskiego. Przez te tereny biegnie droga ekspresowa S3. W bliskim sąsiedztwie jest także Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy.

Nowy wóz kosztował 760 tysięcy złotych. Niemal 103 tys. zł to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zakup pojazdu został także dofinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach drugiej edycji Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych nowe, średnie wozy ratowniczo-gaśnicze zyska łącznie 17 zachodniopomorskich jednostek OSP. Koszt ich zakupu to niemal 13 milionów złotych, z czego ponad 3,5 miliona złotych to dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, prawie milion – z WFOŚiGW w Szczecinie, a ponad 8 mln zł – udział własny jednostek OSP. Wozy kupione w ramach nowej edycji Programu służą już między innymi w Żabowie, Węgorzynie. Reczu, Osiekach, Tychowie i Wełtyniu.

II edycja Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych w liczbach:
·         17 jednostek kupi nowe, średnie wozy ratowniczo-gaśnicze
·         12 919 957,60 zł – łączny koszt zakupu wozów
·         8 413 450,00 zł – udział własny OSP
·         3 506 524,50 zł – dofinansowanie ze środków NFOŚiGW
·         999 984,10 zł – dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie

Data publikacji 2020-01-22 07:59 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki